Selvbetjening: Du kan desværre ikke tilgå selvbetjeningen, da vi er ved at skifte afregningssystem. Den nye selvbetjening er tilgængelig fra den 4. oktober. Vi beklager ulejligheden. Læs mere om overgangen her

Se, hvordan din strøm er produceret

Elhandelsvirksomheder (elhandlere) skal ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen (BEK nr. 1322 af 30/11/2010) meddele eldeklarationer for deres levering af elektricitet til forbrugerne i det forgangne kalenderår.

Transformerstation

Hvad er en eldeklaration

En eldeklaration, der er en elmærkning, angiver brændselsfordelingen samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved forbrug af 1 kWh af den pågældende elleverance. Den generelle deklaration er beregnet ud fra elproduktionen i Danmark inklusive nettab og er korrigeret for udveksling af el med nabolandene samt elleverancer ifølge specielle leveringsaftaler.

Den generelle deklaration bliver revisorpåtegnet. Revisorerklæringen samt yderligere information omkring den generelle deklaration kan findes på Miljødeklarationer.