Bliv klog på el

Strøm er en svær størrelse at forstå. Hos go’energi gør vi hver dag vores bedste for at forklare, hvordan det hele hænger sammen.

Spotpris, kWh og tariffer er bare nogle af de ord, man støder på, når det handler om el.

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål herunder.

Elværk

Spørgsmål & svar om strøm

Hvorfor stiger elpriserne?

Der er mange faktorer, der spiller ind, når det handler om stigende elpriser. Her er nogle af grundene:

1. Det seneste år har gaspriserne været høje. Men nu er de blevet ekstrahøje, fordi vi får en lavere mængde gas fra Rusland. Høje gaspriser påvirker elprisen.

2. Situationen i Ukraine skaber usikkerhed og meget svingende elpriser. Ligesom vi oplever, at benzinpriserne stiger pga. ustabilitet, gør elpriserne det også.

3. Når der er vindstille i Danmark, plejer vi at kunne købe billig strøm fra de norske vandkraftværker. Men manglende vand i de norske vandreservoirer betyder højere elpriser.

4. Træpiller og -flis er steget pga. situationen i Ukraine. De danske kraftværker bruger disse produkter i produktionen af el, hvilket også betyder højere priser.

Dette er blot nogle af de ting, der har betydning for de særligt høje priser, vi ser i disse dage.

Har jeg variabel eller fastpris på el?

Hos go'energi har alle variabel pris. Det betyder, at du betaler det, strømmen koster, når netop du bruger den. Du bliver altså flexafregnet og betaler strømmen time for time. Der er derfor 24 forskellige priser på strøm i løbet af dagen.

Ønsker du at følge med i elprisen, kan vi anbefale, at du bruger vores prisgraf, som du finder her. Du kan se spotprisen for det indeværende døgn - og indstille grafen efter dit produkt og hvilket netselskab du har. Så kan du se din præcise pris pr. kWh. Omkring kl. 13 kommer næste dags elpriser. Prisen vises for DK1.

Kan jeg følge mit strømforbrug?

Ja, det kan du. Du kan følge dit strømforbrug ved at logge ind på selvbetjening i øverste højre hjørne på www.go-energi.dk. Her kan du se dit forbrug time for time med et par dages forsinkelse.

Du finder dine log ind-oplysninger (kundenummer og internetkode) på din seneste elregning eller du kan logge ind med MitID.

Når du er logget ind, kan du se dit forbrug ved at trykke på fanen "Dit forbrug" til venstre. Her kan du se dit forbrug fordelt på år. Hvis du trykker på søjlen ud for det år, du er interesseret i, kan du se forbruget fordelt på måneder. Trykker du på en søjle ud for en bestemt måned, kan du se dit forbrug på dagsniveau, mens du kan se forbruget på timeniveau, hvis du trykker på søjlen ud for en bestemt dag.

Hvornår er strømmen billigst?

Prisen på strøm fastsættes på den nordiske elbørs, Nord Pool. Du kan følge prisen på børsens hjemmeside, eller du kan følge med på vores prisgraf, hvor du får den fulde pris på 1 kWh fremfor elprisen alene. Du kan indstille elprodukt og netselskab. Priserne, der vises, er for DK1.

Jeg forstår ikke opgørelsen af min regning. Kan I forklare mig det?

En elregning kan godt være en uoverskuelig størrelse at forstå. Elregningen består af tre dele: el, netomkostninger og elafgift:

- Elprisen varierer

- Netomkostningerne varierer mellem en eller tre forskellige priser henover døgnet

- Elafgiften er fast

Og så er der moms på de tre poster.

Hos go’energi har vi variable priser på strøm. Det betyder, at du betaler det, strømmen koster time for time – plus et tillæg (tillægget er f.eks. 0,05 kr. pr. kWh inkl. moms for vores produkt go'spot energi). Variable priser er en fordel for dig som kunde, fordi du så kan vælge at bruge strømmen, når den er billigst. Du kan faktisk opleve at få penge for at bruge strøm i perioder, hvor der er meget strøm på markedet.

Netomkostningerne er transportomkostningerne af strømmen, som du via go’energi betaler til dit lokale netselskab og til det overordnet elnet. Elafgiften er den afgift, du betaler til staten. Du kan få et overblik over de forskellige punkter i din elregning her.

Hvad er min kWh-pris?

Hos go’energi har vi variabel pris på el. Vi har flexafregning, hvilket vil sige, at du betaler det, strømmen koster time for time – plus et tillæg (mellem 0,05-0,08 kr. pr. kWh afhængigt af dit abonnement). Du har derfor 24 forskellige priser på el i løbet af en dag, frem for en fast pris hele dagen.

Ønsker du at følge med i elprisen, kan du følge med på vores prisgraf. Den viser din fulde kWh for hver eneste time på dagen. Husk at indstille grafen efter din bopæl og dit elprodukt. Elprisen, der bruges på prisgrafen, er DK1-priser.

Hvor kan jeg se elpriserne?

Der er flere forskellige apps, hvor du kan følge strømprisen time for time.

Du kan også downloade vores prisgraf, hvor du kan få din helt præcise elpris - inkl. alle omkostninger - hvis du tilføjer elprodukt og netselskab under grafen. Spotprisen på el, der er brugt i prisgrafen, er for DK1.

Hver dag omkring kl. 13 kommer morgendagens elpriser.

 

Hvorfor har jeg en anden kWh-pris end min nabo?

På din regning kan du se en kWh-pris for hele opkrævningsperioden. Den står ud for dit abonnementsnavn. Denne pris er et gennemsnit af elprisen for netop dit forbrug.

Det vil sige, at din elpris bliver udregnet efter, hvornår netop du forbruger strømmen. Bruger du fx mere strøm på spidsbelastningstidspunkter end din nabo, vil din samlede kWh-pris højest sandsynligt være højere end din nabos.

Jeg har hørt, at kWh-prisen er på 8 kr. Er det rigtigt?

Det er rigtigt, at elprisen har været oppe på 8 kr. i enkelte timer. Den sidste tid har priserne været højere, end vi er vant til, men elprisen svinger heldigvis i løbet af dagen.

Det er derfor en rigtig god idé at følge elpriserne og flytte dit forbrug til de billigste timer. Hver dag omkring kl. 13 kommer elpriserne for den efterfølgende dag. Du kan følge elprisen på vores prisgraf, som du finder her.

Hvordan fastsættes acontobeløbet?

Acontobeløbet fastsættes ud fra to parametre: kWh-forbrug og prisen pr. kWh:

  • Dit kWh-forbrug fastsættes efter dit forbrug sidste år. Hvis du har haft et forbrug på 4000 kWh i 2021, vil dit forbrug blive sat til 1000 kWh på den regning, du modtager i januar 2022. Sidste års forbrug deles dermed op i fire, så du får et forbrug pr. kvartal.
  • Prisen pr. kWh fastsættes ud fra to faktorer: Sidste måneds gennemsnitlige pris pr. kWh og forventninger til elprisen. Det vil altså sige, at prisen pr. kWh på den regning, du modtager i januar 2022, er gennemsnitsprisen pr. kWh fra december 2021 kombineret med vores forventninger til elpriserne i de første måneder af 2022.

Er du ny kunde, sætter vi dit kWh-forbrug efter det niveau, man plejer at regne med for din boligtype og familiestørrelse. Hvis du allerede er kunde, og vi kender dit kWh-forbrug fra det forgangne år, så er det ud fra dette, vi fastsætter dit forbrug. Bliver dit forbrug af kWh enten sat for højt eller for lavt, vil beløbet blive refunderet eller opkrævet på næste kvartalsregning.

Bliver prisen pr. kWh en anden, end den der er estimeret, så vil beløbet blive refunderet eller opkrævet på næste kvartalsregning.

Hvorfor modtager jeg ikke længere en årsopgørelse?

For år tilbage blev der sendt årsopgørelser ud, men det gør der ikke længere. I dag modtager du i stedet en kvartalsregning, så forbruget hele tiden kan justeres, hvis der er behov for dette.

Som en del af kvartalsregningen får du en opgørelse over det hidtidige forbrug. Her kan du se, hvad dit forbrug har været de foregående måneder i indeværende år og hvad dit forbrug har været i det forgangne år. Den sidste kolonne viser et estimat for forbruget af kWh, der er fastsæt ud fra den boligtype, du bor i – fx parcelhus, parcelhus med el som primær opvarmningskilde eller lejlighed. Sidste kolonne kan derfor sagtens variere meget i forhold til dit reelle forbrug, men det er et lovkrav, at den skal fremgå af oversigten.

Jeg har hørt, at elpriserne er steget med 300 %. Hvis jeg normalt får en regning på 3000 kr./år, får jeg så en regning på 9000 kr./år nu?

Nej, det gør du heldigvis ikke. Det er den rene elpris, der er steget meget den sidste tid. Derfor vil din regning ikke blive tre gange så stor. Din regning indeholder derudover en række faste udgifter som elafgift til staten og netomkostninger.

Kundeservicemedarbejder i go'energi

Har du ikke fået svar på dit spørgsmål?

Blev dit spørgsmål om strøm ikke besvaret i vores Q&A omkring emnet?

Du er meget velkommen til at kontakte vores go’energi-kundeservice, der gerne hjælper dig med at besvare dit spørgsmål.

Du kan fange os på 87 11 34 00, post@go-energi.dk eller på et af vores fysiske kontorer.