Nyhed Pris For Forbrug

Nyhed: Nu kan du se en estimeret pris på dit forbrug

Der er kommet en ny funktion på go'energis selvbetjening. Du kan nu se en estimeret pris på dit elforbrug, når du er logget ind på selvbetjeningen. Læs mere om funktionen herunder.

Udgivet onsdag den 8. februar 2023

På "Din forside" på selvbetjeningen kan du se prisgrafen, du også kan tilgå på hjemmesiden.

Som noget nyt kan du, når dit forbrug for en given dag er opdateret i systemet, følge med i, hvad dit elforbrug koster (en estimeret pris).

Når dataene for en dag er hentet, vil du under datoen kunne vælge "Forbrug i kr." eller "Forbrug i kWh". Dataene til grafen kommer typisk en til tre dage efter forbruget alt efter, hvilket netselskab du har.

  • Når du trykker på "Forbrug i kr.", vil du kunne aflæse en estimeret pris for dit forbrug for en given time. Grafen er lilla. Du kan aflæse den estimerede pris på højre side (Kr.).
  • Når du trykker på "Forbrug i kWh", vil du kunne aflæse dit forbrug af antal kWh for en given time. Grafen er grøn. Du kan aflæse forbruget på højre side (kWh).

Under grafen er der fire kasser.

  • "Total forbrug" viser det samlede forbrug i kWh samt den totale, estimerede pris for dagen.
  • "Billigste time" viser, hvilken time der er den billigste på dagen samt elprisen.
  • "Dyreste time" viser, hvilken time der er den dyreste på dagen samt elprisen.
  • "Dagsgennemsnit" viser den gennemsnitlige elpris på dagen.

Det er vigtigt at pointere, at prisen, du kan se på grafen, er en estimeret pris baseret på spotprisen på el + tillæg, transportomkostninger, elafgift og moms beregnet ud fra dit forbrug. Grafen er altså det bedste bud på din pris, men kan ikke sættes op mod din regning en-til-en.

Du kan logge ind på selvbetjeningen her.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.