Still 1

Hvad er nettariffer?

Der er mange ting at holde styr på i forhold til en elregning. Èn af tingene er nettarifferne.

Udgivet fredag den 6. januar 2023

Nettarifferne betaler du til dit netselskab. Betalingen går til, at netselskabet transporterer strømmen hen til dit hus.

Du kan ikke ændre, hvem der er dit netselskab, da netselskabet er bopælsbestemt.

go’energi – som er dit elselskab - opkræver nettarifferne for dit netselskab, så det er derfor, de fremgår på regningen fra os.

Nettarifferne er forskellige alt efter tidspunktet på døgnet og årstiden. Generelt er nettarifferne lavere, når det er sommer.

Desuden er der fra 1. januar 2023 kommet endnu en tarifmodel, som nogle selskaber har taget i brug. Der er således en tarifmodel 2.0 og en tarifmodel 3.0:

 • Tarifmodel 2.0, som RAH Net og Netselskabet Elværk stadig har, er inddelt på følgende måde:
  • Lavlast ligger fra 00.00-17.00 og fra 20.00-24.00
  • Spidslast – eller kogespids – ligger fra 17.00-20.00

 • Tarifmodel 3.0 er inddelt på følgende måde:
  • Lavlast ligger fra 00.00-06.00
  • Højlast ligger fra 06.00-17.00 og 21.00-24.00
  • Spidslast – eller kogespids – ligger fra 17.00-21.00

Der er forskellige priser på nettarifferne alt efter, hvilken periode du bruger strøm. Lavlast er billigst, mens spidslast er dyrest.

Vil du vide, hvilken tarifmodel dit netselskab bruger, kan du finde dit netselskab her: https://bit.ly/3vFVhZt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte go’energis kundeservice.