Forstå din elregning - elvarme

På denne side forklarer vi punkterne i din elregning (kvartalsafregning), når du har elvarme.

  • Første side viser det samlede overblik over din opgørelse
  • Anden side er opgørelsen over dit forbrug den seneste periode
  • Tredje side viser det forventede forbrug for det kommende kvartal

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Elvarme Luft Til Luft

Den samlede opgørelse

På første side af regningen får du et hurtigt overblik over, hvad du skal betale. Du kan se, hvor meget dit elforbrug for den seneste periode har kostet, hvad du har betalt i aconto for perioden samt forskelsbeløbet.

Herudover kan du se acontobetalingen for den kommende periode. Dernæst kan du se, hvilket beløb der er til betaling.

Nederst på siden kan du se oplysninger som dit produkt og loginoplysninger til vores selvbetjening samt eloverblik.dk.

 

Forstå Din Regning Elvarme Forsideny

Forbruget det seneste kvartal

På anden side af regningen får du den udspecificerede del af din elregning for det seneste kvartal. Du kan se, hvad de enkelte dele af regningen består af. F.eks. kan du se, hvad gennemsnitsprisen pr. kWh har været i den seneste periode, hvad du har betalt i abonnement samt hvordan opgørelsen af reduceret elafgift pga. elvarme er.

Forstå Din Regning Elvarme Opgørelse

Forventet forbrug det kommende kvartal

På tredje side af regningen kan du se, hvor meget du skal betale i acontorate for det kommende kvartal. Aconto betyder, at du betaler på forskud. Du kan også se, hvor meget det forventes, du kun skal betale reduceret elafgift af, fordi du har elvarme.

Det samlede acontobeløb er baseret på dit faktiske forbrug de sidste 12 måneder delt med fire (pr. kvartal).

Du er velkommen til at ringe ind, hvis du ønsker, at strømforbruget skal justeres. Det kan være, du lige er flyttet ind i en ny bolig, du har fået elbil eller skifter til elvarme - i så fald er det en god idé at være opmærksom.

Forstå Din Regning Elvarme Aconto