Afregningsgruppe 6

Afregningsgruppe 6 er kun for kunder, der har fået etableret solcelleanlæg i en periode frem til 2012.

Har du overtaget et hus, hvor solcelleanlægget er registreret i gruppe 6, har du mulighed for at søge om at fortsætte i denne gruppe, hvis du opfylder en række krav.

Gruppen er altså ikke en, du i dag har mulighed for at oprette dit solcelleanlæg i.

Det er Vindstød og Energistyrelsen, der afregner din overproduktion af strøm.

Læs mere om afregningsgruppen herunder.

Solceller på tagryg

Hvordan afregnes solceller?

I denne video forklarer Tina, hvordan solcelleafregningen fungerer.

Der er kommet nye regler pr. 1. januar 2024, som Tina bl.a. fortæller om.


Sådan bliver du afregnet i gruppe 6

Afregningsgruppe 6 kaldes også for årsbaseret nettoafregning.

For at illustrere, hvordan du afregnes for din produktion - enten ved et nettoforbrug eller en nettooverskudsproduktion, vises der herunder to eksempel med et fiktivt forbrug. Du kan godt have en overskudsproduktion det ene år, mens du året efter kan have et nettoforbrug.

"Afregning ved nettoforbrug" viser et eksempel, hvor dine solceller på årsbasis producerer mindre strøm, end du bruger.

"Afregning ved nettooverskudsproduktion" viser et eksempel, hvor dine solceller på årsbasis producerer mere strøm, end du bruger.

Reduceret elafgift ved afregningsgruppe 6

Når din primære opvarmningskilde er solceller, har du mulighed for at få reduceret elafgift på den del af dit forbrug, der overstiger 4.000 kWh om året.

 • Først fratrækkes din produktion til elnettet de 4.000 kWh, du som kunde skal overstige for at få reduceret elafgift. Har du eksempelvis haft en produktion på 3.000 kWh, lyder regnestykket således: 4.000 kWh - 3.000 kWh = 1.000 kWh.
 • De 1.000 kWh fratrækkes herefter dit nettoforbrug, fordi du stadig mangler at betale fuld elafgift af de resterende 1.000 kWh. Har du et nettoforbrug på 3.000 kWh, lyder regnestykket således: 3.000 kWh - 1.000 kWh = 2.000 kWh.
 • Det betyder, at du får reduceret elafgift på 2.000 kWh ud af dit samlede forbrug.

Reduceret elafgift bliver udregnet på samme måde, hvad enten du har en nettooverskudsproduktion eller et nettoforbrug.

Afregning ved nettoforbrug

Herunder kan du se afregningen af din solcelleproduktion, hvis de producerer mindre, end du bruger.

I eksemplet tages der udgangspunkt i et forbrug på 4.000 kWh strøm fra elnettet og en produktion på 2.000 kWh strøm til elnettet.

Trin 1 Cirkel Uden Tekst

Forbrug af kWh fra nettet

På et år forbruger du 4.000 kWh strøm fra elnettet.

Trin 2 Cirkel Uden Tekst (1)

Produktion af kWh til nettet

På samme år producerer du 2.000 kWh strøm til elnettet.

NB: Produktionen fra dine solceller, du selv har brugt, er ikke med i regnestykket.

Trin 3 Cirkel Uden Tekst (1)

Nettoforbrug i kWh

Forbruget fra elnettet på 4.000 kWh fratrækkes din produktion til elnettet på 2.000 kWh. Det betyder, at du har et årligt nettoforbrug på 2.000 kWh fra elnettet til din bolig.


Afregning af dit forbrug fra nettet

For forbruget du har fra elnettet (i dette eksempel 4.000 kWh), skal du betale:

 • Spotprisen
 • Tillæg til spotprisen
 • Netomkostninger
 • Moms

Hvert kvartal får du en afregning for dit forbrug. Ved opgørelsen for fjerde kvartal laver vi en korrektion for hele året. Har du betalt for lidt eller for meget - f.eks. i elafgift, vil det blive korrigeret.


Afregning af produktion til elnettet

Produktionen til nettet afregnes gennem Vindstød, der betaler dig spotprisen på strøm minus en afgift og ekskl. moms. I dette eksempel er det 2.000 kWh. Læs mere om afregningen hos Vindstød her.


Dit nettoforbrug

Dit nettoforbrug er forskellen mellem den strøm, du bruger fra elnettet, og den strøm, du producerer. For denne del - i dette eksempel 2.000 kWh - betaler du:

 • Elafgift til staten
 • Netomkostninger (systemtarif og transmissionsnettarif)

Har du brug for hjælp?

Ovenfor kan du læse, hvordan hele afregningen foregår, hvis du har et nettoforbrug. Vi har tidligere afholdt et webinar omkring afregning af solcelleproduktion, som du kan se her.

Mangler du svar på noget i forhold til din afregning, er du meget velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Afregning ved nettooverskudsproduktion

Herunder kan du se afregningen af din solcelleproduktion, hvis de årligt producerer mere, end du bruger.

I eksemplet tages der udgangspunkt i et forbrug på 2.000 kWh strøm fra elnettet og en produktion på 4.000 kWh strøm til elnettet.

Trin 1 Cirkel Uden Tekst

Forbrug af kWh fra nettet

På et år forbruger du 2.000 kWh strøm fra elnettet.

Trin 2 Cirkel Uden Tekst (1)

Produktion af kWh til nettet

På samme år producerer du 4.000 kWh strøm til elnettet.

NB: Produktionen fra dine solceller, du selv har brugt, er ikke med i regnestykket.

Trin 3 Cirkel Uden Tekst (1)

Nettooverskudsproduktion i kWh

Forbruget fra elnettet på 2.000 kWh fratrækkes din produktion til elnettet på 4.000 kWh. Det betyder, at du har ikke har et nettoforbrug fra elnettet til din bolig, men en nettooverskudsproduktion på 2.000 kWh.


Afregning af dit forbrug fra nettet

For forbruget du har fra elnettet (i dette eksempel 2.000 kWh), skal du betale:

 • Spotprisen
 • Tillæg til spotprisen
 • Netomkostninger
 • Moms

Hvert kvartal får du en afregning for dit forbrug. Ved opgørelsen for fjerde kvartal laver vi en korrektion for hele året. Har du betalt for lidt eller for meget - f.eks. i elafgift, vil det blive korrigeret.


Afregning af produktion til elnettet

Produktionen til nettet afregnes gennem Vindstød, der betaler dig spotprisen på strøm ekskl. moms. I dette eksempel er det 4.000 kWh. Læs mere om afregningen hos Vindstød her.

Alt efter, hvor meget du får for din strøm fra Vindstød, kan du også få et bidrag, der kaldes pristillæg, fra Energistyrelsen. Er betalingen til dig mindre end 0,6 kr. pr. kWh, betaler Energistyrelsen differencen op til 0,6 kr./kWh.

Hvis strømpriserne er høje, får du ikke tilskud fra Energistyrelsen. Du kan i stedet opleve at blive modregnet i den næste udbetaling fra Energistyrelsen, hvis du pga. de høje spotpriser har fået for meget i pristillæg fra Energistyrelsen. Læs mere om afregningen hos Energistyrelsen her.


Din nettooverskudsproduktion

Din nettooverskudsproduktion er forskellen mellem den strøm, du bruger fra elnettet, og den strøm, du producerer. For denne del - i dette eksempel et overskud på 2.000 kWh - får du betaling for.

Du er garanteret en pris på 0,6 kr./kWh og elafgift og netomkostninger bliver tilbageført til dig.


Har du brug for hjælp?

Sådan foregår hele afregningen, hvis du har en overskudsproduktion fra dine solceller. Vi har tidligere afholdt et webinar omkring afregning af solcelleproduktion, som du kan se her.

Mangler du svar på noget i forhold til din afregning, er du meget velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Medarbejder i kundeservice

Har du spørgsmål omkring solceller?

Solceller og afregning kan være svært at forstå.

Har du spørgsmål omkring solceller, solcelleafregning eller din elregning, er du velkommen til at ringe til vores kundeservice.

Vi sidder klar til at hjælpe dig på 87 34 11 00, post@go-energi.dk eller på et af vores tre kontorer.