Har du solceller?

På denne side kan du blandt andet læse mere om solceller, hvordan registreringen af solceller fungerer og hvilke afregningsgrupper der findes. Du kan også læse om, hvordan din produktion opgøres.

Har du en husstandsvindmølle, kan du med fordel læse med her, da afregningsgrupperne også gælder for husstandsvindmøller.

Solceller på tag

Solceller i Danmark

Solenergi er ikke den største vedvarende energikilde i Danmark, men har år efter år alligevel slået rekord.

Den danske solcelleenergi består blandt andet af markanlæg, anlæg på industribygninger og private boliger. I dag får mange nybyggede huse også større eller mindre solcelleanlæg pga. energiberegningen.

Når du som privat har et solcelleanlæg, skal solcelleanlægget registreres i en afregningsgruppe. Se mere herunder.

Elværk

Hvad skal du gøre, når du får etableret solceller

Har du valgt at få solceller som ny energikilde i dit hus? Eller har du bygget nyt og måske fået solceller på taget for at leve op til energiberegningen?

Her er, hvad du skal gøre, når du får nyetableret solceller:

  • Den installatør, der opsætter anlægget, tilmelder oftest anlægget for dig. Som kunde skal du skrive under på, at installatøren må tilmelde det for dig.
  • Dit netselskab modtager tilmeldingen fra installatøren og tildeler anlægget et GSRN-nummer.
  • Installatøren modtager besked om GSRN-nummeret og anlægget kan herefter tilsluttes.
  • Dit netselskab opretter anlægget ved Energistyrelsen og Energinet kommer automatisk på som produktionselleverandør, hvis du ikke vælger en leverandør inden for ca. fem dage. Ønsker du en anden produktionselleverandør, kan du finde listen over virksomheder, der tilbyder det herunder:

Hvad skal du gøre, når du køber en bolig med solceller

Når du har købt et hus eller lejlighed, der har solceller, skal såvel hus som solceller registreres i dit navn.

Her er, hvad du skal gøre, når du overtager din bolig:

  • Registrér dig som ny ejer af solcelleanlægget på borger.dk via dette link. Til registreringen skal du bruge dit NemID/MitID samt anlæggets GSRN-nummer. Der kan kun være en ejer registreret, selvom I er flere, der bor på adressen.
  • Når du har udfyldt blanketten digtalt, så husk at tjekke dine svar igennem. Herefter afsender du ansøgningen. Det er vigtigt, at du husker at downloade kvitteringen. Hvis du glemmer det, kan du ikke få kvitteringen på ny fra Energistyrelsen.

NB: Husk at melde flytning til os, så du får afsluttet elaftalen på din nuværende bolig og overført den til din kommende bolig. Meld flytning her.

Afregningsgrupper for solceller

Der findes flere forskellige afregningsgrupper for solcelleejere.

Køber du et hus, har du mulighed for at overtage den afregningsgruppe, solcelleanlægget allerede er registreret under, hvis du opfylder kravene. Er du ny solcelleejer, har du lige nu kun mulighed for at blive registret i gruppe 3.

Har du en husstandsvindmølle, gælder afregningsgrupperne også for dig.

Herunder kan du se afregningsgrupperne 2, 3 og 6, der er de mest typiske afregningsgrupper.

Gruppe 2

I afregningsgruppe 2 bliver du afregnet efter timebaseret nettoafregning. Læs mere om gruppe 2 her. Pr. 1. januar 2022 er denne afregningsgruppe ikke længere mulig at registrere sig i.

Gruppe 3

Som ny solcellekunde kan du lige nu kun vælge afregningsgruppe 3. Med denne afregningsgruppe bliver du øjebliksafregnet. Læs mere om gruppe 3 her.

Gruppe 6

Har du fået etableret solceller før juni 2012, kan det være, du er i afregningsgruppe 6, der er årsbaseret nettoafregning. Læs mere om afregning af gruppe 6 her.

Hvor meget strøm producerer mine solceller?

Vil du vide, hvor meget strøm dine solceller producerer, skal du kigge på dit solcelleanlægs inverter. Inverteren er det eneste sted, du kan se hele produktionen. Som dit elselskab kan vi desværre ikke oplyse dig om, hvor meget dit anlæg producerer i alt, men vi kan fortælle, hvor meget strøm du sender ud på elnettet.

Hvordan foregår opgørelsen af forbrug og produktion

Der er flere aktører, der er med til at opgøre og afregne din solcelleproduktion og i sidste ende dit forbrug fra elnettet. Både dit netselskab og dit elselskab samt enten Energistyrelsen og Vindstød eller din valgte produktionselleverandør er en del af afregningen.

Dit netselskab ejer elmåleren på din adresse samt nogle af de kabler, der sørger for, at du får strøm ud af kontakterne. Dit netselskab kan via elmåleren opgøre, hvor meget strøm dine solceller sender ud i ledningsnettet samt registrere dit forbrug af el fra elnettet. Netselskabet kan dog ikke se, hvor stor den samlede produktion fra dit solcelleanlæg er. Det kan du kun selv se på inverteren.

Elselskabet, som for dig er go'energi, sælger dig strøm, når dine solceller ikke giver dig nok energi til dit forbrug. Vi opkræver dig for transport og afgifter, der bliver givet videre til dit netselskab og staten. Netselskabet oplyser os om dit forbrug, og vi sender herefter en opkrævning på den strøm, du har brugt.

Solcellepark på en mark

Alt efter, hvilken afregningsmetode dit solcelleanlæg er registreret under, er der forskellige parter, der står for opgørelsen af forbruget og afregningen af en eventuel overskudsproduktion.

Er du i afregningsgruppe 6, er det Vindstød og Energistyrelsen, der står for afregning mm. omkring den produktion, du sender ud på elnettet.

Er du i afregningsgruppe 2 eller 3, er det én af de produktionselleverandører, der tilbyder afregning af solcelleproduktion, der står for afregning omkring dine solceller. Du skal blot henvende dig til den produktionselleverandør, du ønsker at benytte.

Solceller på tag

Solceller og reduceret elafgift

Selvom du har solceller, kan du også få reduceret elafgift på den del af dit forbrug fra elnettet, der er over 4.000 kWh pr. år.

Det vil sige, at har du et forbrug fra elnettet på 6.000 kWh, og du producerer 3.500 kWh til elnettet, så skal du kun betale fuld elafgift på 2.500 kWh.

Du kan læse mere om reduceret elafgift og betingelserne her.

Medarbejder i kundeservice

Har du spørgsmål omkring solceller?

Solceller og afregning kan være svært at forstå.

Har du spørgsmål omkring solceller, solcelleafregning eller din elregning, er du velkommen til at ringe til vores kundeservice.

Vi sidder klar til at hjælpe dig på 87 34 11 00, post@go-energi.dk eller på et af vores tre kontorer.