Selvbetjening: Du kan desværre ikke tilgå selvbetjeningen, da vi er ved at skifte afregningssystem. Den nye selvbetjening er tilgængelig fra den 4. oktober. Vi beklager ulejligheden. Læs mere om overgangen her

Opvarmer du din bolig med elvarme?

Bliver din helårsbolig eller dit sommerhus opvarmet med en varmekilde, der er eldrevet - fx varmepumpe eller jordvarme – så kan du søge om at få reduceret din elafgift for det forbrug, der overstiger 4.000 kWh om året. 

For at du kan få en reduktion, kræver det, at din el-varmekilde er boligens primære opvarmningskilde og at den registeret hos BBR og go’energi.

Den reducerede elafgift, du kan få, reguleres med almindelige afgiftsændringer.

Dansk by

Hvad er elvarme?

Elvarme er en samlet betegnelse for alle de varmekilder, der bruger el som energikilde. Energikilder, der er eldrevne, er fx:

 • Luft til vand-varmepumpe
 • Luft til luft-varmepumpe
 • Luft til jord-varmepumpe
 • Jordvarme
 • El-radiator

Når du bruger elvarme som primær varmekilde, kan du som sagt søge om en reduktion i elafgiften.

Elvarme Luft Til Luft

Hvem kan få reduceret elafgift?

Du kan søge om reduceret elafgift, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Der skal være tale om beboelse, dvs. hus, lejlighed, sommerhus eller feriebolig til eget brug. 
 • Den primære opvarmningskilde skal være elektricitet. 
 • Opvarmningskilden skal være registeret hos BBR (Bygnings- og Boligregistret).
 • Din opvarmningskilde skal være registeret hos go'energi. 

Er du berettiget til at få en reduktion i elafgiften på dit forbrug over 4.000 kWh om året, vil elafgiften se således ud (inkl. moms):

Forbrug Standard elafgift Reduceret elafgift
0 til 4.000 kWh/år 0,90 kr./kWh 0,90 kr./kWh
4.001 og op kWh/år 0,90 kr./kWh 0,01 kr./kWh

 

Ændringer i 2023

Som en del af vinterpakken, der blev vedtaget i september 2022, bliver elafgiften nedsat til 0,01 kr./kWh inkl. moms for alle danskere fra 1. januar 2023 til 30. juni 2023.

Det betyder, at du betaler reduceret elafgift for hele dit forbrug i årets to første kvartaler. Fra 1. juli 2023 til 31. december 2023 betaler du reduceret elafgift som normalt. Det betyder, at du som:

 • kvartalskunde betaler reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 1.000 kWh pr. kvartal
 • månedskunde betaler reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 333 kWh pr. måned

Trin for trin-guide: Sådan søger du om reduceret elafgift

Trin 1 Cirkel Uden Tekst Tjek BBR

Undersøg, om din primære el-opvarmningskilde er registreret hos BBR. Er den ikke det, skal du sørge for at få den registreret.

Trin 2 Cirkel Uden Tekst (1) Udskriv BBR

Udskriv BBR-meddelelsen, hvor oplysningerne omkring opvarmningskilden fremgår. Vigtigt! Datoen for udskriften af dokumentationen er gældende for, hvornår du har mulighed for at få reduceret elafgift.

Trin 3 Cirkel Uden Tekst (1) Send BBR

Send din BBR-meddelelse til os på post@go-energi.dk eller kom forbi og aflevér den på et af vores tre kontorer.

Trin 4 Cirkel Uden Tekst (1) Afvent tillægskontrakt

Når vi har modtaget dokumentationen, sørger vi for, at du får reduceret elafgift på den del af dit forbrug, der overstiger 4.000 kWh/år. Du får en tillægskontrakt tilsendt. Har vi spørgsmål eller mangler der oplysninger, kontakter vi dig.

Elvarme og afregning

Er du kvartalsafregnet, vil du på din opgørelse kunne se, at de første 1.000 kWh/kvartal bliver afregnet til fuld elafgift. Det resterende forbrug, der overstiger 1.000 kWh/kvartal, vil blive afregnet til en reduceret elafgift. Se eksempel her. Det er altså en reduktion i elafgiften og ikke en rabat, som mange fejlagtigt tror.

En gang om året, når afregningen for fjerde kvartal opgøres, vil din samlede reducering af elafgift blive korrigeret. Der kan fx være en korrektion, hvis dit forbrug i et kvartal ikke har været over 1.000 kWh.

Er du månedsafregnet, vil du betale fuld elafgift af de første ca. 330 kWh/måned og reduceret elafgift af det forbrug, der overstiger ca. 330 kWh.

Elvarme og elbil

Har du registeret elvarme som primær opvarmningskilde og kører du også elbil?

Så skal du være opmærksom på, at du ikke kan få afgiftsrefusion på den strøm, du bruger til at oplade din elbil. Dette skyldes, at du ikke kan få rabat på den samme post på elregningen to gange.

Til gengæld kan du glæde dig over, at du kun betaler reduceret elafgift på hele dit forbrug over 4.000 kWh pr. år, uanset hvad strømmen er blevet brugt til.

Solceller og elvarme

Vidste du, at du også kan søge om reduceret elafgift, når du har solceller? Som solcelleejer kan du få reduceret elafgift for den del af dit forbrug, der er over 4.000 kWh/år.

For afregningsgruppe 6 (nettoafregning) gælder desuden, at du som solcelleejer kan trække din overskudsproduktion fra, når det gælder grænsen på de 4.000 kWh/år.

Det betyder, at du - med en overskudsproduktion på 1.500 kWh/år - kun skal betale fuld elafgift af 4.000 kWh/år - 1.500 kWh/år = 2.500 kWh/år. På forbruget udover de 2.500 kWh/år betaler du reduceret elafgift.

Som solcelleejer i de øvrige afregningsgrupper kan du opnå en reduktion i elafgiften for forbrug over 4.000 kWh/år, hvis betingelserne er opfyldt.

Solceller på tagryg

Har du glemt at registrere elvarme hos go'energi?

Bare rolig. Kan du dokumentere, at du har haft el som primær opvarmningskilde op til tre år tilbage i tiden, hvor du ikke har fået reduceret elafgift, er det muligt at få reduktionen med tilbagevirkende kraft.

Det kræver blot, at du har en BBR-meddelelse med en ældre udskriftsdato, fx fra da elvarmen blev registeret. Alternativt kan du udfylde en elvarmeerklæring og få din bopælskommune til at bekræfte oplysningerne. Herefter sender du erklæringen til os.

OBS: Du kan kun søge om reduktion i elafgiften tilbage til registreringstidspunktet (maksimum tre år tilbage) i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Hvis du har et sommerhus, kan du kun søge om reduceret elafgift tilbage til registreringstidspunktet og maksimum 1. februar 2019.

Få afgiftsnedsættelse op til 3 år tilbage

Kan du dokumentere, at du har haft el som primær opvarmningskilde op til tre år tilbage i tiden, hvor du ikke har fået reduceret elafgift, er det muligt at få reduktionen med tilbagevirkende kraft.

Trin 1 Cirkel Uden Tekst Tjek dit forbrug de seneste tre år

Har du ikke haft et forbrug, der er over 4.000 kWh, så søg blot om afgiftsreduktionen fra i dag, da du alligevel ikke får noget ud af det.

Trin 2 Cirkel Uden Tekst (1) Fremskaf dokumentation

Find en BBR-meddelelse med en udskriftsdato så tæt på registreringstidspunktet som muligt. Alternativt kan du udfylde en elvarmeerklæring, som skal bekræftes af din bopælskommune. 

Trin 3 Cirkel Uden Tekst (1) Send eller indlevér dokumentationen

Når du har BBR-meddelelsen eller har udfyldt skemaet, skal vi have det for at kunne registrere, at du har ret til reduceret elafgift tilbage i tid. 

Trin 4 Cirkel Uden Tekst (1) Du får en elvarmekontrakt

Når du har indleveret dokumentationen, registrerer vi din bopæl i systemet. Har vi spørgsmål, kontakter vi dig. Du får tilsendt en tillægskontrakt og du er nu registreret.

Den primære opvarmningskilde

Du kan kun søge om reduceret elafgift, hvis din primære opvarmningskilde er eldrevet.

Hvis du fx har et aktivt naturgasfyr, oliefyr eller fjernvarmeveksler samt en eldrevet opvarmningskilde, så vil det altid være den ikke-eldrevne opvarmningskilde, der skal registreres i BBR.

I sådanne tilfælde vil din primære opvarmningskilde altså ikke være el, og du kan dermed ikke søge om reduceret elafgift.

Kundeservicemedarbejder

Har du spørgsmål til elvarme?

Hvis du har spørgsmål i forhold til opvarmning med elvarme, afgiftsnedsættelse eller andet, er vi klar til at hjælpe dig.

Du kan få fat på os på 87 11 34 00.

Du kan også skrive til os på post@go-energi.dk eller komme ind på et af vores tre fysiske kontorer.