Opvarmer du din bolig med elvarme?

Bliver din helårsbolig eller dit sommerhus opvarmet med en varmekilde, der er eldrevet - fx varmepumpe eller jordvarme – så kan du søge om at få reduceret din elafgift for det forbrug, der overstiger 4.000 kWh om året. 

For at du kan få en reduktion, kræver det, at din el-varmekilde er boligens primære opvarmningskilde og at den registeret hos BBR og go’energi.

Den reducerede elafgift, du kan få, reguleres med almindelige afgiftsændringer.

Billede af gade

Hvad er elvarme?

Elvarme er en samlet betegnelse for alle de varmekilder, der bruger el som energikilde. Energikilder, der er eldrevne, er fx:

 • Luft til vand-varmepumpe
 • Luft til luft-varmepumpe
 • Luft til jord-varmepumpe
 • Jordvarme
 • El-radiator

Når du bruger elvarme som primær varmekilde, kan du som sagt søge om en reduktion i elafgiften.

 

Varmeblæser i hus

Elvarme – hvordan skal jeg forholde mig?

I videoen kan du blandt andet høre om:

 • Hvor du tjekker dine BBR-oplysninger
 • Hvad du skal gøre, hvis du f.eks. har fået en varmepumpe
 • Hvad du skal gøre, hvis du har haft elvarme som primær opvarmningskilde tilbage i tid, men at det ikke er blevet meldt til go'energi 

Hvordan afregnes elvarme?

Vil du gerne vide, hvordan elvarme bliver afregnet? Læs mere om det via linket herunder:

Hvem kan få reduceret elafgift?

Du kan søge om reduceret elafgift, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Der skal være tale om beboelse, dvs. hus, lejlighed, sommerhus eller feriebolig til eget brug. 
 • Den primære opvarmningskilde skal være elektricitet. 
 • Opvarmningskilden skal være registeret hos BBR (Bygnings- og Boligregistret).
 • Din opvarmningskilde skal være registeret hos go'energi. 

Er du berettiget til at få en reduktion i elafgiften på dit forbrug over 4.000 kWh om året, vil elafgiften se således ud (inkl. moms):

Forbrug Standard elafgift Reduceret elafgift
0 til 4.000 kWh/år 0,95 kr./kWh 0,95 kr./kWh
4.001 og op kWh/år 0,95 kr./kWh 0,01 kr./kWh

 

Trin for trin-guide:
Sådan søger du om reduceret elafgift

Trin 1 Cirkel Uden Tekst

Tjek BBR

Undersøg, om din primære el-opvarmningskilde er registreret hos BBR. Er den ikke det, skal du sørge for at få den registreret.

Trin 2 Cirkel Uden Tekst (1)

Udskriv BBR

Udskriv dokumentation for elektricitet, som du finder på BBR.dk.

Trin 3 Cirkel Uden Tekst (1)

Send BBR

Send dokumentationen til os på post@go-energi.dk eller kom forbi og aflevér den på et af vores tre kontorer.

Trin 4 Cirkel Uden Tekst (1)

Godkendelse

Når vi har modtaget dokumentationen, sørger vi om reduceret elafgift på dine vegne. Har vi spørgsmål eller mangler der oplysninger, kontakter vi dig.

Elvarme og solceller

Vidste du, at du også kan søge om reduceret elafgift, når du har solceller? Som solcelleejer kan du få reduceret elafgift for den del af dit forbrug, der er over 4.000 kWh/år.

For afregningsgruppe 6 (nettoafregning) gælder desuden, at du som solcelleejer kan trække din overskudsproduktion fra, når det gælder grænsen på de 4.000 kWh/år.

Det betyder, at du - med en overskudsproduktion på 1.500 kWh/år - kun skal betale fuld elafgift af 4.000 kWh/år - 1.500 kWh/år = 2.500 kWh/år. På forbruget udover de 2.500 kWh/år betaler du reduceret elafgift.

Som solcelleejer i de øvrige afregningsgrupper kan du opnå en reduktion i elafgiften for forbrug over 4.000 kWh/år, hvis betingelserne er opfyldt.

Elvarme og elbil

Har du registeret elvarme som primær opvarmningskilde og kører du også elbil?

Så skal du være opmærksom på, at du ikke kan få afgiftsrefusion på den strøm, du bruger til at oplade din elbil. Dette skyldes, at du ikke kan få rabat på den samme post på elregningen to gange.

Til gengæld kan du glæde dig over, at du kun betaler reduceret elafgift på hele dit forbrug over 4.000 kWh pr. år, uanset hvad strømmen er blevet brugt til.

Har du glemt at registrere elvarme?

Bare rolig. Så længe din elvarme er korrekt registreret i BBR, kan vi ansøge om reduceret elafgift tilbage til registreringstidspunktet, dog maks. 3 år. 

Kundeservicemedarbejder

Har du spørgsmål til elvarme?

Hvis du har spørgsmål i forhold til opvarmning med elvarme, afgiftsnedsættelse eller andet, er vi klar til at hjælpe dig.

Du kan få fat på os på 87 11 34 00.

Du kan også skrive til os på post@go-energi.dk eller komme ind på et af vores tre fysiske kontorer.