Nyt fra goenergi

2020-12-14

Tidsfrist for tilflytninger

Ny tidsfrist for anmeldelse af tilflytninger* på elmarkedet indføres med virkning fra 1. januar 2021 […]

Ny tidsfrist for anmeldelse af tilflytninger* på elmarkedet indføres med virkning fra 1. januar 2021 . Det betyder, at tilflytninger senest kan anmeldes 5 arbejdsdage efter skæringsdatoen.

Det er derfor vigtigt, at du  melder tilflytninger ind til os i så god tid som muligt, således at vi har mulighed for at behandle de fremsendte tilflytninger indenfor de mulige 5 arbejdsdage efter skæringsdatoen.

Vi skal ikke bruge en aflæsning af elmåleren fra dig, da alle målere i dag er fjernaflæste.

Modtager vi ikke tilflytningen indenfor tidsfristen, vil vi desværre ikke kunne afregne fraflytter pr. den rette dato.

Tilflytninger kan fortsat anmeldelse via dette her link – tilflytning.

Giver ovennævnte anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice på 87 11 34 00 eller sende en mail til: post@go-energi.dk

*) Forsyningstilsynet er den myndighed, som fastlægger markedsvilkårene på elmarkedet.

Læs mere

2020-12-14

Vi følger myndighedernes opfordringer i forhold udviklingen i COVID19

Vi tager ansvar og reagerer fortsat efter myndighedernes opfordringer i forhold til COVID19. Medarbejdere med […]

Vi tager ansvar og reagerer fortsat efter myndighedernes opfordringer i forhold til COVID19.

Medarbejdere med tilknytning til goenergi på de 4 lokationer arbejder hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets udførelse. Du vil som altid kunne ringe eller skrive på mail til os.

Kontorene i Brande, Ringkøbing og Nykøbing Mors er lukket for personlig betjening. Kontoret i Thisted er åben for personlig betjening. Som udgangspunkt vil vi dog gerne, at du kontakter os på telefon 8711 3400 eller mail post@go-energi.dk. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Vi følger selvfølgelig udviklingen tæt, og vil informere jer her, såfremt det bliver nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger.

Læs mere

2020-03-30

Skrivelse omkring flexafregning

Vi er desværre blevet opmærksom på, at en del af vores kunder flere gange i […]

Vi er desværre blevet opmærksom på, at en del af vores kunder flere gange i løbet af den forløbne weekend har modtaget vores skrivelse omkring flexafregning. Fejlen skyldes, at nogle servere – uden vores viden – desværre har genereret den samme besked flere gange.

Det beklager vi meget, og beder jer se bort fra dette.

Venlig hilsen

goenergi

 

Læs mere

2020-03-25

Følg elprisen

goenergi har lavet et samarbejde med True Energy, hvor vi giver kunderne i goenergi adgang […]

goenergi har lavet et samarbejde med True Energy, hvor vi giver kunderne i goenergi adgang til denne app. Hvor der er behov kan der tilkøbes yderligere moduler.

I app’en kan du som udgangspunkt følge elprisen frem i tid og/eller CO2. Herved kan du planlægge dit forbrug alt efter, hvornår elprisen er billigst, eller hvornår den er mest klimavenlig.

App’en er gratis at bruge, hvis du alene anvender denne funktionalitet. Læs mere her.

Læs mere

2020-03-25

Flexafregning hos goenergi

goenergi indfører flexafregning for alle kunder pr. 1. juli 2020, hvor deres netselskab har klarmeldt, […]

goenergi indfører flexafregning for alle kunder pr. 1. juli 2020, hvor deres netselskab har klarmeldt, at de kan levere timeværdier til brug for flexafregning.

Flexafregning betyder, at du som kunde bliver afregnet time for time. Dit strømforbrug er registreret time for time. Herved får du mulighed for at betale det, din strøm koster, i den time, du bruger den. Indtil nu har du betalt den samme pris uanset, hvornår på døgnet, du har haft forbruget. Fremover vil du som kunde få glæde af at flytte dit forbrug til tidspunkter af døgnet, hvor prisen på strøm er billigere eller måske mere klimavenlig.

Oftest er strømmen billig, når der er nok af den. Når det blæser meget eller solen skinner, vil strømmen oftest være billig og grønnest. Ved at flytte forbruget til disse tidspunkter opnår vi også at skubbe til den grønne omstilling. Hvis alle bruger mere strøm, når strømmen produceres, opnår vi at udnytte elsystemet bedst muligt.

Fremover kan man overveje, hvornår elbilen skal oplades ? Hvornår sætter vi en vask over ? Skal tørretumbleren startes om natten ? Hvor meget man kan spare er svært at sige noget om, da det kan være afhængig af flere forhold:

 • Dit strømforbrug – jeg større forbrug, jo større potentiale
 • Har du mulighed for at flytte forbruget ?
 • Har du tid til at følge prisudviklingen på strøm ?

 

Læs mere om flexafregning her.

Læs mere

2020-03-12

goenergi reagerer på Coronapandemi

Vi tager ansvar og reagerer efter myndighedernes anbefalinger og retningslinjer i forhold til den omfattende […]

Vi tager ansvar og reagerer efter myndighedernes anbefalinger og retningslinjer i forhold til den omfattende Corona pandemi, som nu har ramt Danmark.

Der er iværksat tiltag, så medarbejdere med tilknytning til goenergi på de 4 lokationer i videst muligt omfang kan arbejde hjemmefra. Vi forventer ikke, at du som kunde vil opleve en anderledes kundeservice, når du ringer eller skriver på mail til os. Vi forventer, at kunne opretholde den nuværende kundeservice uændret på disse parametre.

Kontorerne på de 4 lokationer i henholdsvis Ringkøbing, Brande, Nykøbing Mors og Thisted vil dog være lukket for personlig betjening. Du bedes derfor som udgangspunkt kontakte os på telefon 8711 3400 eller mail post@go-energi.dk, så sidder vi klar til at hjælpe dig.

Vi følger selvfølgelig udviklingen tæt, og vil informere jer her, såfremt det bliver nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger.

Læs mere

2020-02-19

Vinder af elektrisk løbehjul ved Bolig & Livsstilsmesse i Rofi

Ved Bolig & Livsstilsmesse i Rofi Centret i Ringkøbing den 8. og 9. februar 2020 deltog […]

Ved Bolig & Livsstilsmesse i Rofi Centret i Ringkøbing den 8. og 9. februar 2020 deltog goenergi a|s med en stand. Der var mange interesserede forbi standen. Mange deltog i konkurrencen om et elektrisk løbehjul. Den heldige vinder blev Mai Vendelbo fra Ringkøbing.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål på messen, eller er der andet, vi kan hjælpe dig med, er du meget velkommen til at kontakte os på 8711 3400 eller kikke ud til os på et af vore lokationer i Ringkøbing, Brande, Nykøbing eller Thisted.

Læs mere

2019-09-27

Flexafregning af årsafregnede egenproducenter fra 1. januar 2020

Myndighederne har besluttet, at alle private elkunder i Danmark senest ved udgangen af år 2020, […]

Myndighederne har besluttet, at alle private elkunder i Danmark senest ved udgangen af år 2020, skal afregnes time for time (kaldet flexafregning), når de bruger strøm. Dette vil også være gældende hos goenergis årsnettoafregnede egenproducenter pr. 1. januar 2020.

Du kan læse mere her – Flexafregning af egenproducenter

 

Læs mere

2019-07-05

Nye betingelser for privat kunder

Vi har i goenergi pr. 1/7-2019 ændret i vores betingelser for vores private kunder. Vi […]

Vi har i goenergi pr. 1/7-2019 ændret i vores betingelser for vores private kunder.

Vi vil gerne, at det er gennemskueligt for dig at være kunde hos os. Du skal som kunde opleve, at vi gør det nemt og enkelt for dig.

De væsentligste ændringer er:

 • Vi har fjernet de tidligere 6 måneders bindingsperiode.
  • Vi håber, du er tilfreds med os, så du bliver her.
 • Vi har ingen gebyr ved opsigelse af din elaftale.
  • Skulle du ved flytning eller anden årsag opsige din elaftale hos os, skal det ikke koste dig noget.
 • Vi opkræver ingen administrationsgebyr.
  • Du betaler derfor ikke for eksempelvis at være tilmeldt til PBS.
 • Du kan nu på din selvbetjening –  https://selvbetjening.go-energi.dk/ se de dokumenter vi sender til dig via e-boks, email eller sms.
  • Du logger på vha. dit kundenr og internetkode, som du finder på din seneste opkrævning.

Du kan læse de nye betingelser her – https://go-energi.dk/kundeservice/betingelser/betingelser-for-private/

 

Læs mere

2019-02-20

Nedsat elvarmeafgift til sommerhuse

Folketinget har vedtaget en ændring af lov om afgift af elektricitet (lovforslag nr. L132, Folketinget […]

Folketinget har vedtaget en ændring af lov om afgift af elektricitet (lovforslag nr. L132, Folketinget 2018-19). Ændringen betyder, at elafgiften for el til elvarme anvendt i ferielejligheder og i sommerhuse lempes, for det forbrug der overstiger 4.000 kWh/år.

Herunder kan du se en oversigt over ændringen:

Forbrug Elafgift før Elafgift efter
0-4.000 kWh/år 110,5 øre/kWh*) 110,5 øre/kWh*)
4.000 og op kWh/år 110,5 øre/kWh*) 32,38 øre/kWh*)

*) inkl. moms.

Vær opmærksom på, at reglerne, som tidligere alene var gældende for sommerhuse med status i BBR som helårsbeboelse, nu gælder alle ferielejligheder og sommerhuse med et årligt forbrug på mere end 4.000 kWh/år.

For at være berettiget til nedsat afgift er betingelsen:

 • Boligenheden er opført i Bygnings- og Boligregistret (www.bbr.dk) som elopvarmet ferielejlighed, sommerhus eller helårsbolig.
 • Af BBR-meddelelsen skal det fremgå at bygningens anvendelseskode = 523 eller 510, samt at det i energioplysninger fremgår, at både varmeinstallation og opvarmningsmiddel er elektricitet, elovne, elpaneler, varmepumpe, jordvarme eller lign.
 • Dato for opsættelse af elvarmen skal fremgå på BBR meddelelsen

Hvad skal du gøre?

 • Du finder din BBR-meddelelse på www.bbr.dk og kontrollerer, at ovenstående betingelser er opfyldt.
 • Såfremt dette ikke er tilfældet, kontakter du den kommune, hvor boligen er registreret, og får dem til at opdatere ovenstående. Rettigheden gælder for ferielejligheder og sommerhuse fra den 1. februar 2019, hvor lovændringen er trådt i kraft. Det er derfor vigtigt, at kommunen noterer på BBR-meddelelsen, hvilken dato betingelserne er opfyldt pr.
 • Dokumentation via BBR-udskrift sendes pr. mail til post@go-energi.dk med angivelse af boligens adresse, hvorefter vi kan registrere og nedsætte afgiften.
 • Vi vil herefter pr. mail eller e-boks sende en tillægsaftale til elkontrakten.

Vi vil gøre det let for dig, og give dig mulighed for brug af e-boks.

Vi oplever en stigende interesse for at modtage informationer elektronisk. På goenergis hjemmeside finder du din selvbetjening – https://selvbetjening.go-energi.dk/. Dine loginoplysninger finder du på din seneste regning.

Her har du mulighed for at opdatere dine kundestamdata, som f.eks. mailadresse og telefonnummer.

Har vi ikke dit cpr.nr, vil du også kunne opdatere dette her. Ved oplysning om dit cpr.nr, vil du fremover kunne modtage informationer, som denne her, via din e-boks, ligesom vi vil kunne udbetale evt. tilgodehavende på din nemkonto.

Vi sidder altid klar til at hjælpe dig.

Vi er glade for, at du er kunde hos goenergi. Ved at vælge goenergi støtter du op om det lokale. Vidste du, at du har mulighed for at tilmelde alle dine boliger til goenergi? Det kan være, at du allerede har gjort det – ellers er du meget velkommen til at gøre det.

Har du spørgsmål til skrivelsen her eller andre forhold omkring din elaftale, er du meget velkommen til at kontakte os pr. mail – post@go-energi.dk, via kontaktformularen på vores hjemmeside – www.go-energi.dk/om-goenergi/kontakt-os/ eller via vores kundeservice på tlf. 8711 3400.

Vi sidder altid klar til at hjælpe dig – med et smil.

Læs mere