Forstå din solcelle-afregning

– tirsdag den 14. december 2021 afholdte vi et webinar omkring solcelleafregning. Se eller gense webinaret her

Den årlige solcelleafregning kan give hovedpine for mange. Derfor afholdte vi tirsdag den 14. december 2021 et webinar hvor vi gennemgik de forskellige aspekter af afregningen.

Agendaen for webinaret var:
 • Velkommen og intro til go’energi
 • Afregning af gruppe 6 solceller
  • Herunder konsekvensberegning ved ændring af afregningsmetoden pr. 1. januar 2020.
 • Solceller og elvarme
 • Solceller og el-bil
 • Spørgsmål

Se eller gense webinaret

Her kan du se eller gense webinaret fra tirsdag den 14. december:

Ved at se webinaret vil du blandt andet få svar på disse spørgsmål:

 • Hvad er flexafregning og hvordan fungerer det for dig som solcelleejer?
 • Hvad er netto- og bruttoforbrug?
 • Skal du betale elafgift?
 • Du har varmepumpe og solceller – kan du stadig få reduceret elafgiften?
 • Du har en el-bil – hvordan udnytter du bedst produktionen fra dine solceller?

Præsentationen fra webinaret

Ønsker du at downloade de slides om blev vist på webinaret, kan du gøre det på nedenstående link:


Spørgsmål og Svar

Herunder kan du finde svar på mange af de spørgsmål, som blev stillet ved tilmelding til webinaret eller som blev stillet i løbet af aftenen.

Kan du ikke finde et svar på netop dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os >>.

Aflæsning af elmåleren

Netto og brutto forbrug – hvordan ser jeg det på elmåleren?

 • Måleren viser tællerstand med visning af:
  1.8 Forbrug fra elnet – 2.8 Produktion til elnet 
Produktion fra solcellerne i nettoafregningsgruppe 6:

Er det en fordel at bruge strømmen, når man har overproduktion, eller skal man vente til om natten, hvor det er billigere?

 • Som solcelleejer vil det altid være billigst, at bruge den strøm man producerer i samme øjeblik, som den bliver produceret. Denne strøm vil du nemlig ikke betale for. Den er ganske gratis for dig.

Er det korrekt, at man altid først skal gå efter billigste spotpris i forhold til hvornår solen skinner, når man har underproduktion?

 • På de tidspunkter, hvor dine solceller ikke producerer strøm, vil dit elforbrug blive hentet fra elnettet. Du vil blive afregnet den på det tidspunkt værende spotpris + tillæg (såfremt du er kunde hos go’energi), da du afregnes time for time efter forbrug.

Jeg har forstået, at den strøm jeg producerer og forbruger af egen produktion går uden om skat/ afgifter?

 • Der betales elafgift efter nettoforbrug. Det betyder, at det du producerer til elnettet modregnes i det forbrug, du har hentet fra elnettet. Det er det, vi kalder nettoforbrug. Samtidig produktion og øjeblikkeligt forbrug måles ikke på elmåleren og det betaler du derfor ikke afgifter af.
Afregningsgruppe:

Må man “prøve” grp2 og gå tilbage til grp6?

 • Man kan som solcelleejer godt skifte afregningsgruppe. Såfremt man er skiftet fra gruppe 6 til en anden gruppe, kan man dog ikke komme tilbage i gruppe 6 igen.

Kan man øge produktionen fra 4kW til 6 kW eller ændre til batteri/hybrid på eksisterende anlæg?

 • Spørgsmål til ændring af udnyttelsen af sit eksisterende solcelleanlæg, stilles til Energistyrelsen.

Kan man vælge en anden ordning?

Må jeg tilføje et hybridanlæg til mit solcelleanlæg?

Overskudsproduktion:

Vi har hidtil fået suppleret op til 60 øre pr. kWh for overskudsproduktion. Får vi stadig det for de første måneder i år eller vil der blive modregnet for de måneder vi har fået mere end 60 øre pr. kWh.?

 • Er dit anlæg godkendt til pristillæg, vil du opleve, at du kan få udbetaling fra både Vindstød og Energistyrelsen. Det pristillæg, anlægget er godkendt til, er minus spotprisen, det vil sige at spotprisen udbetales separat fra Vindstød. Energistyrelsen udbetaler differencen mellem spotprisen, og det pristillæg anlægget er godkendt til.
 • Spotprisen er markedsprisen for el, som reguleres time for time på den nordiske elbørs – Nord Pool. Når spotprisen er høj, vil udbetalingen fra Energistyrelsen være tilsvarende lavere, og hvis spotprisen overstiger det beløb, du samlet set kan få udbetalt, vil Energistyrelsen ikke lave en udbetaling. Energistyrelsen vil derimod modregne det beløb, der overstiger det samlede maksimale pristillæg og modregne beløbet i en efterfølgende udbetaling fra Energistyrelsen.
El-prisen:

Hvornår stiger prisen for den el jeg sælger? 

 • Salgsprisen for din produktion, er den spotpris, som er på Nord Pool, den nordiske elbørs, i den time du har leveret strøm til elnettet.
 • Du kan downloade app’en True Energy, her kan du følge spotprisen.
Nettariffer:

Er tarifferne faste beløb?

 • Netselskabernes nettarif kan være forskellige fra netområde til netområde.
 • Det enkelte netselskabs nettarif kan ligeledes varierer hen over året og døgnet. Søg information om dette på dit netselskabs hjemmeside. Du kan finde dit netselskab her.
Skift af el leverandør som solcelleejer:

Er det som årsnettoafregningsgruppe6 fortsat et økonomisk problem at skifte el-leverandør midt i en årlig afregningsperiode, eller er dette problem forsvundet efter at betalingen af overskudsenergien løbende bliver afregnet?

 • Det er økonomisk bedst at skifte pr. 1. januar, da elafgifter afregnes efter årsnettoforbrug. Skifter man el-leverandør midt i et afregnings år, vil forbrug og produktion blive opgjort for datoen for skiftet og eventuel overskudsproduktion vil ikke blive modregnet senere på året hos det nye selskab.
 • Overvejer du at skifte til go’energi, kan du læse mere om vores produkter her>>
Beskatning og selvangivelse:

Jeg kunne godt tænke mig en gennemgang af beskatningen og vejledning af, hvad der skal oplyses på selvangivelsen. 

 • I skal søge information omkring beskatning hos jeres revisor eller hos Skat. Læs mere på Skat.dk her>>
Selvbetjening mht. forbrugsvisning:

Kan jeg på go-energi.dk downloade time for time forbruget i stedet for kun en grafisk visning?

 • go-energi.dk under selvbetjening kan du se en grafisk visning af både dit forbrug fra elnettet og din produktion til elnettet. Ved at klikke på de enkelte søjler, kan du få vist data for et år, en måned, en dag eller helt ned på time niveau. Har du brug for at downloade dine data skal du benytte eloverblik.dk.
Solceller og Elvarme:

Kan du også få reduceret pris, hvis varmepumpe ikke er din primære varmekilde?

 • Du kan ikke få reduceret elafgiften, hvis varmepumpen/elvarmen ikke er primær varmekilde – altså ingen reduktion såfremt f.eks. kun overetagen er el opvarmet. Det er registreringen i BBR, der er afgørende for hvorvidt du kan få reduceret afgiften eller ej.

Angående reduceret el – skal det søges mere end en gang?

 • Når du én gang er blevet godkendt til nedsat elafgift, vil du automatisk blive afregnet med en reduceret elafgift for det forbrug der ligger over 4000 kWh pr. år. Du ansøger ved at sende en udskrift af BBR-meddelelsen på huset. Udskriftsdatoen på BBR-meddelelsen er afgørende for hvor langt tilbage i tid vi kan ansøge om. Du kan læse mere om reduceret elafgift her>>
 • Du er forpligtiget til at give os besked, såfremt du skifter din elvarme ud med anden opvarmning og dermed ikke længere er berettiget til nedsat elafgift.

Jeg har solceller på taget og for nylig fik jeg varmepumpe (luft til vand). Hvordan beregner man reduktionen i elafgiften? 

 • En varmepumpe eller anden el opvarmning giver mulighed for afgiftsrefusion på forbrug over 4.000 kWh/år. Når man har solceller modregnes den leverede produktion til elnettet i de 4.000 kWh/år. Så har man et forbrug på 9.000 kWh og en produktion på 3.000 kWh, betaler man fuld elafgift (pt. 90 øre + moms) for 1.000 kWh (4.000-3.000) og reduceret elafgift (pt. 0,008 øre + moms) for 5.000 kWh (9.000-3.000-1.000). 
 • Se flere eksempler på beregningen af elafgiften i præsentationen fra webinaret>>

Jeg har solceller og varmepumpe, men har ikke fået reduceret afgift. Huset er fra 2008 og har varmepumpe som varmekilde, solceller fra 2012.

 • Har du ikke fået registreret elvarmen hos go’energi, kan vi ved dokumentation (BBR med dato for installering af elvarmen – eller ved udfyldt elvarmeerklæring) regulere dig med 3 års tilbagevirkende kraft.
Solceller og el-bil:

Skal man også betale afgift til elbil som solcelleejer hvis man har elvarme og lever op til kriterierne om reduceret afgift?

 • Er du allerede er berettiget til nedsat elafgift pga. elvarme, så gælder dette også for strømmen til din elbil.

Jeg har solceller og vil gerne vide hvornår på døgnet det bedst kan betale sig at lade min hybrid bil? 

 • For solcelle-ejere gælder det om at bruge strømmen i samme øjeblik, som den bliver produceret, da denne strøm er gratis. Har du en el-bil giver det derfor go’ mening at oplade din elbil med overskudsproduktion. Du skal dog være opmærksom på om din ladeboks, lader med større effekt end dit solcelle anlæg producere. Er dette tilfældet vil du både bruge strømmen fra dit solcelleanlæg men også trække strøm fra el-nettet. De fleste intelligente ladebokse kan justeres i effekt men dette vil øge ladetiden.

Er der mulighed for afgiftsrefusion, når man har solceller?

Det er desværre ikke muligt at få afgiftsrefusion, når man har solceller. Afgiftsrefusion betyder en tilbageførsel af en stor del af elafgiften, og da man som solcelle-ejer ikke betaler fuld elafgift, pga. nettoforbrugsordningen, kan man ikke få en yderligere tilbageførsel.


Har du brug for hjælp?

Kundeservice, der er til at få fat på

Hos go’energi kan du altid få fat i en kundeservicemedarbejder, der er klar til at hjælpe dig.

Ring eller skriv til os – eller kom ind på et på vores kontorer – hvis du har brug for hjælp til at forstå din solcelleafregning. Vi er altid klar med hjælp, hvis der er noget, du undrer dig over.