Tidsfrist for tilflytninger

Ny tidsfrist for anmeldelse af tilflytninger* på elmarkedet indføres med virkning fra 1. januar 2021 . Det betyder, at tilflytninger senest kan anmeldes 5 arbejdsdage efter skæringsdatoen.

Det er derfor vigtigt, at du  melder tilflytninger ind til os i så god tid som muligt, således at vi har mulighed for at behandle de fremsendte tilflytninger indenfor de mulige 5 arbejdsdage efter skæringsdatoen.

Vi skal ikke bruge en aflæsning af elmåleren fra dig, da alle målere i dag er fjernaflæste.

Modtager vi ikke tilflytningen indenfor tidsfristen, vil vi desværre ikke kunne afregne fraflytter pr. den rette dato.

Tilflytninger kan fortsat anmeldelse via dette her link – tilflytning.

Giver ovennævnte anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice på 87 11 34 00 eller sende en mail til: post@go-energi.dk

*) Forsyningstilsynet er den myndighed, som fastlægger markedsvilkårene på elmarkedet.

Ladeboks til el- og hybridbiler

Vi har både ladebokse til private og erhverv

Læs mere her