Find svar på dine spørgsmål her

Herunder finder du svar på en række spørgsmål, som vi ofte får stillet af vores kunder. Vælg det område dit spørgsmål drejer sig om, og klik for at læse svaret.

Mangler du svar på dit spørgsmål? Så tag endelig fat i en af vores medarbejdere i kundeservice.

Spørgsmål til elprodukter

Har du ikke aktivt valgt elprodukt og er i tvivl om, hvad du har i dag?

Har du endnu ikke taget et aktivt valg om, hvem der skal levere strøm til din bolig, får du automatisk forsyningspligtig el. I så fald får du et produkt, der kontrolleres af Energitilsynet, og hvor prisen følger Energitilsynets beregninger. Prisen på forsyningspligtig el låses fast kvartal for kvartal og afspejler altid prisudviklingen på el i det foregående kvartal. Det vil sige, at du får en gennemsnitspris.

Ønsker du et produkt, der ligner det, du har i dag, vil vi anbefale, at du vælger go’spot energi.

Læs mere her

Flytning

Jeg skal flytte. Hvordan skal jeg forholde mig?

Som elkunde hos go'energi skal du selv til- og framelde dig ved flytning. Du hæfter for forbruget indtil den dato, du har meldt, at flytningen sker. Du kan tidligst melde flytning to måneder før, du flytter, og vi skal have din flytteanmeldelse senest tre hverdage før.

Meld flytning

Hvad sker der, hvis jeg ikke framelder mig el ved flytning?

Hvis go'energi ikke modtager en framelding fra dig - og ikke er bekendt med ny kunde på adressen - fortsætter opkrævningen efter gældende pris indtil den dato, netadgangen frameldes. Sagt på en anden måde, så hæfter du for forbruget indtil gyldig flyttedato er oplyst til go'energi. Fraflytning skal ske med mindst tre dages varsel.

Meld flytning

Jeg har ikke lavet en el-aftale - hvor skal jeg så melde flytning?

Er du i tvivl om hvilken el-leverandør, du har, så kig på din regning. Det er denne, du skal melde flytning til.

Meld flytning

Hvad sker der med min el-aftale, hvis jeg flytter i aftaleperioden?

Du skal melde flytning til din elhandler – altså hos den, du har indgået en aftale med. Du vil typisk blive tilbudt at flytte din eksisterende aftale med til din nye bopæl.

Meld flytning

Din regning og betaling

Hvordan lærer jeg at forstå min elregning?

Din elregning kan være svær at læse og forstå. Dele af elregningens indhold og opbygning er bestemt af myndighederne for at sikre, at du som kunde bliver oplyst om alle de omkostninger, der er forbundet med din el-leverance.

Få her en forklaring på de enkelte poster på elregningen

Jeg skal flytte, men har fået en regning. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du skal flytte og lige har modtaget en acontoregning, betaler du bare regningen, som du plejer. Vi modregner beløbet i flytteopgørelsen og sender pengene retur, hvis det viser sig, at vi har opkrævet for meget.

Hvordan tilmelder jeg mig Betalingsservice?

Det er nemt at tilmelde din regning til Betalingsservice. Du tilmelder dig Betalingsservice via din bank, din netbank eller her. De oplysninger, du skal bruge, står nederst på indbetalingskortet på din elregning.

Tilmeld dig her

Hvordan framelder jeg mig Betalingsservice?

Hvis du ønsker at opsige din betalingsaftale, skal du meddele det til din bank. Hvis en betalingsaftale opsiges, og en regning står til opkrævning på Betalingsserviceaftalen, skal du blot huske at betale regningen på anden vis, da go'energi ellers sender en rykker.

Hvad er aconto for noget - og hvad betyder ordet egentlig?

Ordet ’Aconto’ kan oversættes med ’løbende regning’, ’på forskud’ eller ’afdragsvis’. Kort sagt betyder aconto, at du betaler et fastsat beløb på forskud. Dit forbrug vil blive opgjort hvert kvartal, og her vil goenergi opgøre, om du har brugt mere end det, du har betalt i aconto og dermed skal betale ekstra – eller om du har brugt mindre og skal have penge tilbage.

Hvad er elprisen i dag?

Din elpris afhænger af hvilket el-produkt, du har valgt. Du kan se hvilket produkt, du har, på din regning. Du kan se de aktuelle priser på dit el-produkt her på hjemmesiden.

Se produktsammenligning her

Hvordan afregnes jeg for nettariffen fra mit netselskab?

Som din el-leverandør sender vi én samlet faktura på strømmen, nettariffen (fra dit netselskab) og afgifter (fra staten).

El-handelsselskabet er det selskab, som sælger strømmen til dig. Du kan frit vælge hvilket el-handelsselskab, du ønsker. På www.elpris.dk kan du finde informationer om hvilke elselskaber, du kan vælge.

Netselskabet ejer og vedligeholder elnettet i dit område, og det er også det selskab, der transporterer el ud til dig.

Hvordan beregner i mit acontobeløb?

Hvis du får fire årlige regninger, er acontobeløbet en fjerdedel af seneste årsforbrug. Sagt på en anden måde: Vi tager udgangspunkt i seneste års forbrug og deler det ligeligt ud på det antal regninger, du modtager i det efterfølgende år.

Dit kundeforhold

Jeg er kunde, hvor ser jeg mine data?

Som kunde hos go'energi kan du via selvbetjening (som findes i øverste højre hjørne på forsiden) se dine kundedata, regninger og produkter.

Kan jeg få en ekstraordinær opgørelse?

Ja, du kan godt bestille en ekstraordinær opgørelse. For at go'energi kan levere en opgørelse, skal vi bruge en aflæsning af elmåleren. Dette sker ved, at du som kunde oplyser målerstanden. Vi forbeholder os retten til at opkræve et gebyr. Gebyret opkræves til dækning af de udgifter, der er forbundet med den ekstraordinære opgørelse.

Aflæser jeg selv, eller kommer I ud?

De fleste netselskaber har i dag fjernaflæste elmålere opsat. Det betyder, at vi i langt de fleste tilfælde får leveret forbrug og måleraflæsning direkte fra netselskabet. Har du ikke en fjernaflæst måler, skal du selv aflæse og indberette målerstanden til goenergi.

Mit forbrug

Hvilke apparater er dyre i strøm?

Her er eksempler på nogle typiske energislugere i hjemmet:

El-gulvvarme, affugter, espressomaskine, spillekonsol, nyt plasma-tv, større hobbyværktøj, akvarium, havefontæne/filter/pumpe, terrassevarmer, håndklædetørrer.

Er dit elforbrug højt?
Hvad er et aftagenummer - og hvor finder jeg det?

Hvert enkelt målested/installation i Danmark har et unikt nummer (aftagenummer). Aftagenummeret består af 18 cifre og fremgår af elregningen. Aftagenummeret skal du bruge i forbindelse med et eventuelt leverandørskifte, hvor du skal oplyse det til den nye el-leverandør.

Hvordan skifter jeg el-leverandør?

Takket være det frie el-marked kan du frit skifte elselskab og sikre dig den billigste el. At skifte er enkelt. Du skal kun henvende dig ét sted, nemlig ved den ønskede nye el-leverandør. Vil du for eksempel skifte fra et andet selskab til go'energi, kontakter vi dit nuværende elselskab og sørger for overflytningen.

Læs mere om skift af el-leverandør her

Du indgår en aftale med den nye el-leverandør over en bestemt periode på fastlagte betingelser. Den nye leverandør skal bruge dit aftagenummer, som står på elregningen. Elektriciteten kommer via de samme ledninger og via samme netselskab med videre som tidligere, ligesom du stadig vil modtage langt den største regning fra det lokale netselskab, der også skal opkræve tariffer og afgifter til staten og til den systemansvarlige (Energinet.dk). Det er kun betalingen for den el, du bruger, der fremover skal ske til den nye leverandør.

Hvordan undgår jeg unødigt elforbrug?

Her er et par tips:

 • Brug elspareskinner – de slukker automatisk for tilsluttet udstyr, når de ikke er i brug.
 • Skift til anbefalede A-pærer.
 • Køb A-mærkede hvidevarer ved nyanskaffelse.
 • Brug dagslysstyring og bevægelsessensorer — de tilpasser automatisk lyset efter behovet.
 • Gå efter bærbare computere og fladskærme, når du køber nyt. De bruger typisk kun halvt som meget el.

Få flere energispareråd her

Hvorfor har jeg så højt et elforbrug?

Hvis elregningen er blevet for høj, eller du kan se, den stiger, kan der være flere årsager:

 • Nogle gamle apparater er begyndt at bruge mere el.
 • Husstanden har fået flere apparater.
 • Apparaterne anvendes hyppigere eller på en anden måde, for eksempel ved familieforøgelse.
 • Boligen bruges også som arbejdsplads (hjemmekontor, erhverv i egen bolig).

Få flere energispareråd her

Hvor kan jeg spare?

Lån en elmåler – et lille apparat, du kan sætte på et elektrisk apparat og måle hvor meget strøm, det bruger. Elmåleren kan du for eksempel låne hos go'energi.

Få flere energispareråd her

Hvad kan jeg selv gøre for at bruge mindre strøm?

Start med at få overblik over forbruget, dine elvaner og husets elapparater. Brug nedenstående forslag – eller tag kontakt til www.husetsenergi.dk, hvor du kan få konkret vejledning af en energirådgiver.

Aflæs måleren hver dag i en kortere periode, og følg herefter elforbruget ugentligt.

Lav en liste med alle el-apparater i husstanden. Lån en elmåler hos goenergi, og mål elforbruget på de apparater, der er relevante. Vurdér, om der er apparater, der med fordel kan udskiftes – spørg energirådgiveren.

Vurdér, om der er apparater, der kan bruges anderledes.

Vurdér behovet for apparaterne.

Få flere energispareråd her

Hvad betyder standby-forbrug for mig?

Mange apparater står typisk på standby året rundt og ender faktisk med at bruge langt mere strøm på standby, end når de er i brug. I et almindeligt udstyret hjem kan det hurtigt løbe op i 400 kWh om året. Og har man mange apparater på standby, kan det beløbe sig til 1.000 kWh eller mere.

Sluk derfor helt for apparaterne, når de ikke er i brug. Her er mange kroner at spare –for hver kWh, du reducerer dit forbrug, sparer du cirka 2 kr.

Hvor meget kan jeg spare?

Her er et par eksempler:

 • Hvis du vasker tøj ved 30-40 grader i stedet for 60, vil el-besparelsen være 40-50%.
 • Køle- og fryseskabe er de store energislugere. Den fornuftige temperatur i køleskabet er +5 °C og i fryseren -18°C. For hver grad, temperaturen sænkes, stiger elforbruget med 2-5%.
 • Sluk for apparater, der ikke er i brug. Enten på apparatets afbryder eller på kontakten. Du sparer nemt 500 kr. om året.

Få flere energispareråd her

Spar på energien

Energi med omtanke
Spareråd

<a href="https://go-energi.dk/energiraadgivning/spareraad/">Læs vores spareråd her</a>