Spørgsmål ved flytning

Vi har samlet nogle af de typiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med en flytning. Klik på spørgsmålet for at læse svaret.

Hvem melder flytning?

Det er fraflytter, der som hovedregel skal sørge for, at flytningen bliver meldt til go'energi.

Meld fraflytning her

Sådan kan du melde flytning

Udfyld den elektroniske blanket: Meld fraflytning eller kontakt goenergi her.

Tjek registreringen

Hvis du i forbindelse med indflytning i ny bolig er usikker på, hvorvidt alle relevante oplysninger er registreret, anbefaler vi, at du retter henvendelse til go'energis kundeservice eller via den elektroniske blanket: meld tilflytning.

Du kan også gå på selvbetjening på go-energi.dk og opdatere dine oplysninger.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg fraflytter?

Det er vigtigt, at du senest 14 arbejdsdage før flyttedatoen meddeler os, at du flytter ud af din bolig. Ellers risikerer du at hæfte for den nye tilflytters forbrug. Du skal oplyse os om hvilken dato, du flytter ud, din nye adresse, og hvem der skal flytte ind. Hvis du ikke kender navnet på tilflytter, kan du oplyse, hvem der er udlejer eller hvem, der ejer bygningen. Husk, at det er de personer, der er registreret på adressen, som hæfter for forbruget. Du hæfter derfor for forbruget på adressen, som du flytter fra, indtil du har meldt fraflytning.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg flytter eller overtager ny bolig?

Du kan senest 14 dage før, du flytter i ny bolig melde flytning til os. Det er dig, som flytter ind, der har ansvaret for at lave en aftale med en el-leverandør. Hvis du ønsker goenergi som din el-leverandør på din nye adresse, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Du kan også læse mere og bestille vores produkter her - læs og tilmeld dig.

Hvis du flytter ind i et hus med et solcelleanlæg, skal du udfylde en blanket til ejerskifte: 'Blanket til anmeldelse af ejerskift', som du finder på Energinet.dk

Kan jeg melde flytning med tilbagevirkende kraft?

Nej, du kan ikke melde flytning med tilbagevirkende kraft. Alle flytninger i Danmark skal indberettes til en central database. Databasen er ejet og drevet af Energinet.dk, som er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.