Meld tilflytning

Det er vigtigt, at du senest 14 dage før du flytter ind i din nye bolig melder flytning til os.

Udfyld nedenstående formular og vælg det goenergi produkt, du ønsker på din nye adresse. Er du i tvivl om, hvilket produkt du skal vælge, så kontakt gerne vores kundeservice eller læs mere her >>

 

  Tilflytning

  Privat
  Erhverv

  Leveringsadresse

  Tilflytning

  Jeg har fuldmagt til på vegne af tilflytter at melde tilflytning på ovenstående flytteformular.*


  Vi vil herefter fremsende dig en kontrakt på dit produktvalg hos goenergi a|s.

   

  Hvis du flytter i et hus med et solcelleanlæg, skal du udfylde en formular omkring ejerskifte ”Anmeldelse af ejerskifte/disponentskift”. Den finder du på energinet.dk. Ligeledes skal du udfylde formularen ”Anmodning om nettoafregning” og sende den til energinet.dk

   

  Ofte stillede spørgsmål omkring tilflytning:

  Hvorfor bør jeg oplyse om udflytningsdatoen?

  Vi har brug for udflytningsdatoen for at kunne lave en korrekt flytteopgørelse – når du melder flytning til os, laver vi nemlig en slutopgørelse. Udflytningsdatoen er den dag, hvor du overdrager nøglerne.

  Hvorfor bør jeg oplyse min nye adresse?

  Det er nødvendigt for os at kende din nye bopælsadresse, så vi både kan registrere din indflytning og eventuelt medflytte elaftalen fra din tidligere bolig.

  Hvordan undgår jeg dobbeltmelding af flytning?

  Vær opmærksom på, at der kan ske en dobbeltmelding af flytning i både lejeboliger og andelsboliger, hvor der er tilknyttet en vicevært. Husk derfor at aftale med din vicevært, hvem der melder flytning.

  Hvordan laver jeg en elaftale med goenergi a|s?

  Hvis du ønsker goenergi a|s som din elleverandør, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Du kan også læse mere og bestille vores produkter her - Skift til goenergi.

  Hvornår bør jeg ændre faktureringsadressen?

  Hvis du ønsker en anden faktura adresse, så kontakt vores kundeservice.

  Hvad bør jeg oplyse om som sommerhusejer?

  Vi vil gerne sikre os, at du modtager din elregning. Hvis du er sommerhusejer, bør du derfor huske at informere os om faktureringsadressen. Vi sender herefter sommerhusets elregning til den oplyste adresse.

  Har du elvarme i sommerhuset, så husk at meddele det til os, så du kan få en reduceret pris på elafgiften, for det forbrug du har over 4000 kWh/år. Vi skal bruge en kopi af din BBR meddelelse, hvoraf det skal fremgå, at huset er opvarmet vha. elektricitet.

  Hvilke oplysninger bør jeg opgive ved flytning?

  Det er vigtigt, at du informerer os om fraflytningstidspunkt, tilflytters adresse og så skal du huske at lave en slutaflæsning. Det er ikke længere muligt at melde flytning tilbage i tiden, så slutaflæsningen er din garanti for, at du kun betaler for elforbruget til og med den dato, hvor du fraflytter din bolig.

  Jeg er lige flyttet ind og har meldt flytning - hvad gør jeg?

  Ud fra en aflæsning af elmåleren estimerer vi dit årlige elforbrug. Du bør kontrollere acontoforbruget og kontakte os, hvis dit faktiske elforbrug er højere eller mindre end dit anslåede forbrug. På den måde kan vi sammen sikre, at du ikke modtager en regning der hverken er for stor eller for lille.

  Jeg ønsker at blive tilmeldt til PBS

  Hvis du ønsker, at din regning bliver betalt via PBS kan du kontakte vores kundeservice. Alternativt kan du selv melde din aftale til PBS, når du har modtaget den første regning. Vær opmærksom på, at den første regning, som udgangspunkt bliver sendt til E-boks.

  Hvorfor skal jeg oplyse mit CPR-nummer?

  Dit CPR-nummer er afgørende for, at vi som elleverandør kan kommunikere med elmarkedets fælles database over alle elkunder i Danmark. Når vi har dit CPR-nummer, kan vi desuden sende dine regninger til E-boks, samt udbetale et evt. tilgodehavende via din Nemkonto.

  Herudover bliver det mere trygt for dig at være elkunde, fordi registreringen af dit CPR-nummer blandt andet forhindrer, at andre kan tilmelde dig hos en ny elleverandør uden din accept.