Hvad skal jeg være opmærksom på ved tilflytning

Hvorfor bør jeg oplyse om udflytningsdatoen?

Vi har brug for udflytningsdatoen for at kunne lave en korrekt flytteopgørelse – når du melder flytning til os, laver vi nemlig en slutopgørelse. Udflytningsdatoen er den dag, hvor du overdrager nøglerne.

Hvorfor bør jeg oplyse min nye adresse?

Det er nødvendigt for os at kende din nye bopælsadresse, så vi både kan registrere din indflytning og eventuelt medflytte elaftalen fra din tidligere bolig.

Hvordan undgår jeg dobbeltmelding af flytning?

Vær opmærksom på, at der kan ske en dobbeltmelding af flytning i både lejeboliger og andelsboliger, hvor der er tilknyttet en vicevært. Husk derfor at aftale med din vicevært, hvem der melder flytning.

Hvordan laver jeg en elaftale med goenergi a|s?

Hvis du ønsker goenergi a|s som elleverandør, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Vi sender vi dig herefter en go’spot energi kontrakt, som du bedes underskrive og returnere senest 10 dage efter modtagelsen. Du kan også acceptere kontrakten ved at sende en bekræftelse pr. mail. Når vi modtager den underskrevne kontrakt eller accept, kan vi lave et leverandørskifte.

Hvornår bør jeg ændre faktureringsadressen?

I nogle tilfælde bør du være opmærksom på at ændre faktureringsadresse – for eksempel hvis du er sommerhusejer eller hvis der er tale om et dødsbo. I disse tilfælde skal elregningen oftest sendes til en anden adresse, og derfor bør du oplyse os om denne.

Hvad bør jeg oplyse om som sommerhusejer?

Vi vil gerne sikre os, at du modtager din elregning. Hvis du er sommerhusejer, bør du derfor huske at informere os om faktureringsadressen. Vi sender herefter sommerhusets elregning til den oplyste adresse.

Hvilke oplysninger bør jeg opgive ved flytning?

Det er vigtigt, at du informerer os om fraflytningstidspunkt, tilflytters adresse og så skal du huske at lave en slutaflæsning. Det er ikke længere muligt at melde flytning tilbage i tiden, så slutaflæsningen er din garanti for, at du kun betaler for elforbruget til og med den dato, hvor du fraflytter din bolig.

Jeg er lige flyttet ind og har meldt flytning - hvad gør jeg?

Ud fra en aflæsning af elmåleren estimerer vi dit årlige elforbrug. Du bør kontrollere acontoforbruget og kontakte os, hvis dit faktiske elforbrug er højere end dit anslåede forbrug. På den måde kan vi sammen sikre, at du ikke modtager en større ekstra opkrævning, når året er omme.

Hvorfor skal jeg oplyse mit CPR-nummer?

Dit CPR-nummer er afgørende for, at vi som elleverandør kan kommunikere med elmarkedets fælles database over alle elkunder i Danmark. Herudover bliver det mere trygt for dig at være elkunde, fordi registreringen af dit CPR-nummer blandt andet forhindrer, at andre kan tilmelde dig hos en ny elleverandør uden din accept.

 

Aflæs din måler og giv os besked om flyttedatoen. Du skal senest 14 dage før og tidligst 2 måneder inden indflytningsdatoen melde flytning. Når du sender formularen vælger du at få leveret go’spot energi på din nye adresse.
Læs mere her om go’spot energi.

 

Tilflytning

PrivatErhverv

Leveringsadresse

Tilflytning

Jeg har fuldmagt til på vegne af tilflytter at melde tilflytning på ovenstående flytteformular.*


Vi vil herefter fremsende dig en kontrakt på dit produktvalg hos goenergi a|s.

 

Hvis du flytter ind i et hus med et solcelleanlæg, skal du og sælger udfylde en formular omkring ejerskifte ”Anmeldelse af ejerskifte/disponentskift”, som du finder på energinet.dk. Ligeledes skal du udfylde formularen ”Anmodning om nettoafregning” og sende den til energinet.dk