Hvad skal jeg være opmærksom på når jeg flytter

Det er vigtigt, at du senest 14 dage før du flytter ud af din bolig melder flytning til os. Ellers risikerer du at hæfte for den nye tilflytters forbrug. Du skal oplyse til os:

 

Hvorfor bør jeg oplyse min nye adresse?

Vi har brug for at registrere din nye adresse, så vi kan sende dig en flytteopgørelse hurtigst muligt. Hvis ikke vi kender din nye adresse, vil sagsbehandlingen af din flytteopgørelse blive betydelig længere.

Hvornår modtager jeg en slutopgørelse?

Du kan forvente at modtage en slutopgørelse fra os senest fire uger efter udflytningsdatoen. Skulle du mod forventning ikke have modtaget slutopgørelsen efter senest fire uger, er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Kontakt os her

Flytter min elaftale automatisk med ved flytning?

Ja, din elaftale flytter automatisk med, uanset hvor i landet du flytter hen. Derfor skal du ikke bekymre dig om, hvorvidt der er el på din nye adresse - det sørger din elleverandør for. Du skal blot informere din elleverandør om, at du flytter.

Hvorfor bør jeg oplyse udlejers navn?

Det er vigtigt, at du informerer os om navnet på din udlejer, så vi ved, hvem vi skal kontakte for at få oplyst, hvem der flytter ind i boligen og skal registreres som ny elforbruger.

Hvorfor bør jeg lave en slutaflæsning?

Det er vigtigt, at du får lavet en slutaflæsning på fraflytningsdatoen – slutaflæsningen er din garanti for, at du kun betaler for elforbruget til og med den dato, hvor du fraflytter din bolig.

Hvornår bør jeg få lavet en flytteopgørelse?

Hvis to er registrerede som elforbrugere på adressen og den ene part fraflytter boligen, skal der laves en flytteopgørelse, som bør være gældende fra fraflytningsdatoen. En flytteopgørelse er nemlig afgørende for, at den der fraflytter boligen ikke længere er juridisk bindende for betaling af boligens elforbrug efter fraflytningsdatoen.

Bør jeg beholde PBS-aftalen efter fraflytning?

Ja, det er langt nemmere og hurtigere for os at sende dig din slutopgørelse og et eventuelt tilgodehavende, hvis du beholder din PBS-aftale.

 

Hvis du ikke er tilmeldt PBS, får du et evt. tilgodehavende udbetalt via NemKonto. I den sammenhæng skal vi bruge dit CPR-nummer for at kunne gennemføre udbetalingen.

Kan jeg melde flytning tilbage i tiden?

Det er ikke længere muligt at melde flytning tilbage i tid, fordi alle til- og fraflytninger i Danmark som følge af nye regler på elmarkedet skal indberettes centralt til en database, der er styret af Energinet.dk. Du er derfor forpligtet til at betale for elforbruget indtil du melder flytning.

Hvilke oplysninger bør jeg opgive ved flytning?

Det er vigtigt, at du informerer os om fraflytningstidspunkt, tilflytters adresse og så skal du huske at lave en slutaflæsning. Det er ikke længere muligt at melde flytning tilbage i tiden, så slutaflæsningen er din garanti for, at du kun betaler for elforbruget til og med den dato, hvor du fraflytter din bolig.

 

Husk at det er de personer, der i vores database er registreret på adressen, som hæfter for forbruget. Du hæfter derfor for forbruget på adressen, som du flytter fra, indtil du har meldt flytning til din el-leverandør.

Det er nemt og enkelt, at overføre din nuværende elaftale til din nye adresse. Meddel det på nedenstående formular, og vi klarer resten. Har du spørgsmål så kontakt os.

 

Fraflytning

PrivatErhverv

Leveringsadresse

Fraflytning meldt af

Jeg har fuldmagt til på vegne af fraflytter at melde fraflytning på ovenstående flytteformular.*


Tilmeld dig kontakt og nyheder

Hold dig opdateret med de seneste nyheder og aktuelle tilbud

Tilmeld dig nu