Meld fraflytning

Det er vigtigt, at du senest 14 dage før, du flytter, melder flytning til os.

Husk, at det er de personer, der i vores database er registreret på adressen, som hæfter for forbruget. Du hæfter derfor for forbruget på adressen, som du flytter fra, indtil du har meldt flytning til os.

Ønsker du go’energi på din nye adresse, så meld tilflytning her.  Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os.

  Fraflytning

  Privat
  Erhverv

  Leveringsadresse

  Fraflytning meldt af

  Jeg har fuldmagt til på vegne af fraflytter at melde fraflytning på ovenstående flytteformular.*


  Ofte stillede spørgsmål

  Hvorfor bør jeg oplyse min nye adresse?

  Vi har brug for at registrere din nye adresse, så vi kan sende dig en flytteopgørelse hurtigst muligt. Hvis ikke vi kender din nye adresse, vil sagsbehandlingen af din flytteopgørelse blive betydelig længere.

  Hvornår modtager jeg en slutopgørelse?

  Du kan forvente at modtage en slutopgørelse fra os senest fire uger efter udflytningsdatoen. Skulle du mod forventning ikke have modtaget slutopgørelsen efter senest fire uger, er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice.

  Kontakt os her

  Flytter min elaftale automatisk med ved flytning?

  Ja, din elaftale flytter som udgangspunkt automatisk med uanset hvor i landet, du flytter hen. Er der en eksisterende elaftale på din nye adresse, skal du huske at kontakte kundeservice.

  Hvorfor bør jeg oplyse udlejers navn?

  Det er vigtigt, at du informerer os om navnet på din udlejer, så vi ved, hvem vi skal kontakte for at få oplyst, hvem der flytter ind i boligen og skal registreres som ny elforbruger.

  Skal jeg lave en slutaflæsning?

  Da alle målere er fjernaflæste, modtager vi automatisk målerstanden på fraflytningstidspunktet. Det er derfor ikke længere nødvendigt med en slutaflæsning.

  Bør jeg beholde PBS-aftalen efter fraflytning?

  Ja, hvis du beholder din PBS-aftale, kan vi sende dig din slutopgørelse og et eventuelt tilgodehavende.

  Hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice, får du et eventuelt tilgodehavende udbetalt via NemKonto. I den sammenhæng skal vi bruge dit CPR-nummer for at kunne gennemføre udbetalingen.

  Kan jeg melde flytning tilbage i tiden?

  Det er ikke længere muligt at melde flytning tilbage i tid, fordi alle til- og fraflytninger i Danmark som følge af regler på elmarkedet skal indberettes centralt til en database, der er styret af Energinet.dk. Du er derfor forpligtet til at betale for elforbruget indtil du melder flytning.