Hvordan bliver jeg afregnet?

Når du overgår til flexafregning, vil der ske det med din afregningspris:

  • at du afregnes efter den faktiske elpris (spot) time for time. Dit strømforbrug måles time for time, hvilket giver os mulighed for, at du betaler for det, din strøm koster i netop den time, hvor du bruger den.
  • at du kan opnå en billigere strømpris, hvis du bruger strømmen på et tidspunkt, hvor strømmen er billigst – heraf navnet ”flexafregning”.

Hvad er forskellen på din afregningspris:

  • Hvis du ikke er flexafregnet betaler du en gennemsnitspris på strømmen, der er baseret på et gennemsnit af samtlige ikke flexafregnede kunders forbrugsmønster. Du betaler den samme elpris, uanset, hvornår på døgnet du har dit forbrug.
  • Når du er flexafregnet vil du få dit helt eget forbrugsmønster. Du vil derfor betale for det, din strøm koster i netop den time, hvor du bruger den. Du kan dermed med fordel flytte dit forbrug til tidspunkter på døgnet, hvor elprisen er lav.

Benyt elnettet, når det er mindst belastet!

Udover elprisen, opkræver goenergi også på vegne af dit netselskab transportbetaling, afgifter m.m.

Dit netselskab skal inden udgangen af 2020 levere timeværdier, så elleverandøren har mulighed for at indføre flexafregning.