Skrivelse fra Energinet

Her kan du hente den skrivelse som Energinet sendte ud til egenproducenter i nettoafregningsgruppe 6 i december 2018 – Brev til anlægsejere.