Årsnettoafregnede egenproducenter

Energistyrelsen besluttede i juni 2018, at årsnettoafregnede egenproducenter af strøm skal flexafregnes. Som egenproducent og kunde hos go’energi trådte ordningen i kraft 1. januar 2020.

Som årsafregnede ejere af fx solceller og husstandsvindmøller har ændringen betydet:

  • Du bliver afregnet markeds-el af forbruget hentet fra nettet.
  • Din produktion (levering til nettet) sælger du løbende til spotprisen. Energinet har udpeget et selskab til at varetage denne opgave.
  • Din eventuelle overskudsproduktion afregnes fortsat med Energistyrelsen.
  • Du betaler fortsat nettariffer baseret på forbruget hentet fra nettet.
  • Du betaler fortsat elafgifter og PSO-tarif efter en årsnettoopgørelse af forbruget.

Hvad koster det for dig?

Grundlæggende er omlægningen til flexafregning dyrere for dig. Du kan her beregne, hvad det estimeret kommer til at koste for dig – konsekvensberegning. Energinet har foretaget beregninger, der angiver en meromkostning i intervallet 200-500 kr. pr. år. Beløbet kan variere fra kunde til kunde alt efter forbrug og produktion.

Den væsentligste årsag til stigningen er, at du fremover skal sælge din strøm time for time og tilsvarende købe dit forbrug time for time. Som privat person betaler du moms af købet, men du får ikke moms af salget af den producerede strøm.

Få mere information hos Energinet

For yderligere informationer henviser vi dig til Energinet.dk.

Her kan du hente den skrivelse, som Energinet sendte ud til egenproducenter i nettoafregningsgruppe 6 i december 2018 – Brev til anlægsejere.

Markeds-el

Markeds-el er den del af elprisen, der handles på det frie elmarked, og som man kan lave en individuel aftale om med en el-leverandør.

Transportbetaling og offentlige forpligtigelser

Transportbetaling dækker over de udgifter, der er forbundet med at få strømmen ud til forbrugerne. Det vil sige til selve transporten af strømmen og til at vedligeholde og udbygge det overordnede elnet. Udgifterne opkræves af Energinet.dk via dit netselskab i form af en nettarif.

Offentlige forpligtigelser

Offentlige forpligtelser dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som alle brugere skal betale til. Det gælder blandt andet udgifter til udvikling og udbredelse af miljøvenlig energi. Offentlige forpligtelser er det danske udtryk for PSO (Public Service Obligations).

Moms

Du betaler både moms af den frie markedsel og af de lovregulerede ydelser.

Energiafgifter til staten

Dit netselskab opkræver elafgiften på vegne af staten.

Kom tættere på dine rettigheder som kunde

Det frie elmarked giver dig som forbruger flere og bedre muligheder - dermed opstår der også nye regler, forpligtelser og rettigheder for både dig som kunde og for elhandleren.

Herunder finder du links til de aftaler:

Forbrugeraftaleloven

Elleveringsbekendtgørelsen

Kunderettigheder