Elmarkedet - dem betaler du til

I dag kan alle husstande frit vælge el-leverandør. Det betyder, at du kan påvirke din samlede elpris ved at købe el hos den el-leverandør, der kan tilbyde den billigste pris pr. kWh.

Forbrugerprisen på strøm er sammensat af forskellige elementer – den rene markeds-el, transport og offentlige forpligtelser, moms og energiafgifter til staten.

Få svar på oftest stillede spørgsmål her, eller læs mere om, hvordan din el-regning fra go’energi ser ud.  

Markeds-el

Markeds-el er den del af elprisen, der handles på det frie elmarked, og som man kan lave en individuel aftale om med en el-leverandør.

Transportbetaling og offentlige forpligtigelser

Transportbetaling dækker over de udgifter, der er forbundet med at få strømmen ud til forbrugerne. Det vil sige til selve transporten af strømmen og til at vedligeholde og udbygge det overordnede elnet. Udgifterne opkræves af Energinet.dk via dit netselskab i form af en nettarif.

Offentlige forpligtigelser

Offentlige forpligtelser dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som alle brugere skal betale til. Det gælder blandt andet udgifter til udvikling og udbredelse af miljøvenlig energi. Offentlige forpligtelser er det danske udtryk for PSO (Public Service Obligations).

Moms

Du betaler både moms af den frie markedsel og af de lovregulerede ydelser.

Energiafgifter til staten

Dit netselskab opkræver elafgiften på vegne af staten.

Kom tættere på dine rettigheder som kunde

Det frie elmarked giver dig som forbruger flere og bedre muligheder - dermed opstår der også nye regler, forpligtelser og rettigheder for både dig som kunde og for elhandleren.

Herunder finder du links til de aftaler:

Forbrugeraftaleloven

Elleveringsbekendtgørelsen

Kunderettigheder

Selve strømprisen udgør kun cirka 20 % af el-regningen.