Indefrysningsordningen

Den 1. november 2022 trådte indefrysningsordningen i kraft.

Med ordningen er det muligt for dig som elkunde at søge om indefrysning af en del af din elregning og herefter afdrage lånet efter aftalevilkårene.

Tilmeldingen er nu åben. Du tilmelder dig via selvbetjeningen.

Oversigt over forbrug af el

Sådan fungerer indefrysningsordningen

Hvis du tilmelder dig indefrysningsordningen, sker følgende:

Indefrysning

Du har mulighed for at få indefrosset den del af din spotpris, der overstiger 0,8 kr./kWh.

Du kan gøre brug af indefrysningsordningen fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023.

Når du har tilmeldt dig ordningen, gælder den for hele perioden, medmindre du aktivt afmelder dig ordningen.

Som privatperson tillægges der en rente på 2 % pr. år til staten, et tilmeldingsgebyr på 150 kr. og et administrationsgebyr på 150 pr. år.

For virksomheder er der en rente på 4,4 % pr. år til staten, et tilmeldingsgebyr på 150 kr. og et administrationsgebyr på 150 kr. pr. år.

Afdragsfrihed og valg af afdragsordning

Fra den 1. november 2023 til den 31. oktober 2024 har du afdragsfrihed på lånet.

Den 1. november 2024 starter afdragsordningen. Du kan vælge, om du vil betalte det fulde beløb straks eller om du vil have en afdragsordning, der løber over fire år.

Senest den 1. oktober 2024 skal du meddele go'energi, hvordan du ønsker at betale lånet tilbage.

Afdragsordning

Hvis du vælger en afdragsordning over fire år, afdrager du gælden fra den 1. november 2024 frem til den 31. oktober 2028. Du har mulighed for at indfri restgælden undervejs, hvis du ønsker det.

Hvis du vælger at indfri gælden straks, betales regningen ved afdragsfrihedsperiodens ophør.

Hvis du ikke har meddelt, hvilken afdragsordning du vil benytte inden fristen den 1. oktober 2024, bliver du automatisk tilmeldt afdragsordningen over fire år.

Tilmelding til indefrysningsordningen

Ønsker du at gøre brug af indefrysningsordningen? Så er det vigtigt, at du ikke betaler din regning, men i stedet tilmelder dig indefrysningsordningen via selvbetjeningen, som du finder her.

Når du har tilmeldt dig ordningen, sender vi dig en ny regning, hvor det vil fremgå, hvor meget du skal betale nu og hvor meget af regningen der bliver en del af indefrysningsordningen.

Hvis du ikke ønsker at tilmelde dig indefrysningsordningen for denne regning, men først for én af de kommende regninger, skal du blot tilmelde dig ordningen, når du ønsker at gøre brug af den.

Den sidste regning, du kan tilmelde indefrysningsordningen, skal have fakturadato senest den 31. oktober 2023.

Hvor stor en del af regningen kan indefryses?

Det er kun en del af spotprisen på el - det der overstiger 0,8 kr./kWh, der kan indefryses. Netomkostninger, afgifter og moms på den fulde elpris kan ikke indefryses.

Herunder kan du se et eksempel på, hvad en privat husstand med et forbrug på 4.000 kWh/år kan få indefrosset gennem indefrysningsordningen.

Overblik over elforbrug

Eksempel på indefrysning for private

Elprisen og størrelsen på dit forbrug har stor indflydelse på, hvor meget du kan få indefrosset. Se flere eksempler her.

 

Elforbrug: 4.000 kWh/år

Pris: 1,6008 kr./kWh

Elprisen er den gennemsnitlige spotpris på el i 2022 (januar-oktober)

  Din fulde regning Betales Indefryses
Elpris 6.403 kr. 3.200 kr. 3.203 kr.
Abonnement 144 kr. - 144 kr.
Netomkostninger 2.427 kr. 2.427 kr. -
Netabonnement 424 kr. 424 kr. -
Elafgift 1.419 kr. 1.419 kr. -
Moms 2.704 kr. 2.704 kr. -
       
I alt 13.522 kr. 10.174 kr. 3.347 kr.
       
Dertil kommer:      
Gebyrer* 1.050 kr.    
Renter* 300 kr.    
       
Afdrag      
Kvartalskunde 250kr./kvartal i fire år    
Månedskunde 90kr./måned i fire år    

*For hele perioden på seks år.

OBS: Eksemplet er baseret på estimater. Der er mange parametre, der spiller ind på den endelige beregning, og derfor skal eksemplets resultat tages med forbehold.

go'energi kan ikke gøres ansvarlig for evt. fejl i beregningseksemplet.

Indefrysning

Den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023

I denne periode kan du få indefrosset en del af din elregning.

Afdragsfrihed

Den 1. november 2023 til den 31. oktober 2024

I denne periode har du afdragsfrihed på det beløb, du har valgt at indefryse.

Afdragsperiode

Den 1. november 2024 til den 31. oktober 2028

I løbet af fire år skal du afdrage det beløb, du skylder for din elregning. Du har også mulighed for at indfri det hele på én gang.

Se eller gense vores webinar omkring indefrysningsordningen

Den 8. november afholdt vi et webinar omkring indefrysningsordningen.

Her gennemgik vi vilkårene for ordningen, hvordan du tilmelder dig og sluttede af med
at vise beregningseksempler.

Se eller gense webinaret her.

Download præsentationen fra webinaret

Indefrysningsordningen

Hvad er indefrysning?

Indefrysningsordningen er en del af den hjælpepakke i forbindelse med energikrisen, som regeringen og aftalepartierne har indgået.

Med indefrysningsordningen er der fastlagt et loft over, hvad prisen på bl.a. el må være i en given periode.

Som kunde har du mulighed for at indefryse den del af prisen på el, der overstiger det fastsatte loft og har herefter en årrække til at afdrage lånet.

Indefrysningsordningen er en frivillig og midlertidig ordning.

Skal jeg tilmelde mig indefrysningsordningen?

Nej, du er ikke tvunget til at tilmelde dig ordningen. Det er helt valgfrit. Indefrysningsordningen er altså et tilbud til dig, der har svært ved at betale de ekstraordinært høje energiregninger, vi ser i denne tid.

Hvem gælder indefrysningsordningen for?

Alle, der gerne vil gøre brug af ordningen, kan gøre det. Det gælder både private, sommerhusejere og virksomheder.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Vi har endnu ikke åbnet for tilmelding til ordningen, da der stadig mangler at komme styr på de sidste detaljer fra ministeriernes side. Når tilmeldingen er åben, sker din tilmelding via vores selvbetjening. Hvis du ikke har adgang til en computer, er du også velkommen til at møde op på et af vores kontorer, hvor du kan underskrive aftalen.

Kan jeg tilmelde mig indefrysningsordningen på en af de kommende regninger?

Ja, det kan du godt. Hvis du ikke gør brug af ordningen i sidste kvartal af 2022, kan du godt gøre det i første eller andet kvartal af 2023. Det bestemmer du selv.

Når du først er tilmeldt, kører ordningen i den resterende del af perioden, medmindre du afmelder dig.

Indefrysningsordningens vilkår

Koster det noget at indefryse min elregning?

Ja, det koster penge at indefryse en del af din elregning.

Det koster 2 % i rente pr. år samt et tilmeldingsgebyr på 150 kr. og et årligt administrationsgebyr på 150 kr. for private.

Det koster 4,4 % i rente pr. år samt et tilmeldingsgebyr på 150 kr. og et årligt administrationsgebyr på 150 kr. for virksomheder.

Hvornår skal jeg tilbagebetale gælden?

Du skal betale din gæld tilbage i afdrag eller på én gang.

Tilbagebetalingen begynder den 1. november 2024. Tilbagebetalingen sker på en gang eller løbende over fire år, hvor du har mulighed for at indfri restgælden undervejs.

Hvor længe kan jeg indefryse en del af min elregning?

Du kan indefryse en del af din elregning fra 1. november 2022 til 31. oktober 2023.

Hvis du tilmelder dig indefrysningsordningen fra regningen med fakturadag den 1. november, er du tilmeldt ordningen i alle 12 måneder. Du har dog mulighed for at afmelde dig ordningen, hvis du ønsker det.

Hvis du ikke tilmelder dig ordningen fra denne regning, men senere ønsker at gøre brug af ordningen, tilmelder du dig blot. Og herefter er du tilmeldt indefrysningsordningen frem til 31. oktober 2023, medmindre du afmelder dig.

Kan jeg få indefrosset hele min regning?

Nej, det kan du desværre ikke. Du har mulighed for at indefryse den del af spotprisen på el, der overstiger 0,8 kr./kWh. Det betyder, at du stadig skal betale det fulde beløb for netomkostninger, afgifter og moms.

Bestemmer jeg selv, hvor meget jeg vil indefryse?

Nej, det kan du desværre ikke. Hvis du tilmelder dig indefrysningsordningen, vil det være det beløb for spotprisen, der overstiger 0,8 kr./kWh, du kan få indefrosset.

Du kan heller ikke få indefrosset netomkostninger, afgifter og moms.

Hvem administrerer lånet?

Det er dit elselskab, der står for administrationen af lånet. Derfor er det go'energi, der administrerer dit lån.

Afbetaling, leverandørskift, fraflytning og afmelding

Hvordan foregår tilbagebetalingen?

Du kan vælge at tilbagebetale din gæld på to måder.

Du kan påbegynde en afdragsordning den 1. november 2024, der strækker sig over fire år. Hvis du i løbet af de fire år ønsker at indfri restgælden, er dette også en mulighed.

Du kan også tilbagebetale lånet på en gang efter afdragsfrihedsperiodens ophør.

Hvad sker der, hvis jeg ikke tilbagebetaler min gæld?

Hvis du ikke betaler dine afdrag af til tiden, starter vi et rykkerforløb. Når du har fået to rykkere, vil Erhvervsstyrelsen overtage gælden til statslig inddrivelse.

Kan jeg afmelde mig ordningen?

Ja, du kan godt afmelde dig ordningen, hvis du ønsker det.

Hvis du til en senere regning gerne vil med i ordningen igen, tilmelder du dig blot. Det koster dog et nyt tilmeldingsgebyr.

Hvad sker der, hvis jeg skifter elselskab undervejs?

Hvis du skifter elselskab i indefrysningsperioden, skal vi opgøre, hvor meget du har fået indefrosset som elkunde hos go'energi.

Senest den 1. oktober 2024 skal du meddele os, hvilken afdragsordning du ønsker at tilbagebetale gælden. Hører vi ikke fra dig inden, vil du blive tilmeldt afdragsordningen, der løber over fire år.

Hvordan afmelder jeg mig ordningen?

Hvis du ønsker at afmelde dig indefrysningsordningen, er det en mulighed. Afmeldelsen omfatter kun de elregninger, der udstedes efter afmelding.

Når afviklingsperioden af gælden påbegyndes, skal du vælge, om du ønsker at indfri lånet straks eller afdrage lånet over fire år.

Ønsker du senere at tilmelde dig indefrysningsordningen igen, er det muligt. Du skal dog betale et nyt tilmeldingsgebyr.

Hvad sker der, hvis jeg flytter?

Hvis du flytter under indefrysningsperioden, skal vi opgøre, hvor meget du har fået indefrosset.

Senest den 1. oktober 2024 skal du meddele os, hvilken afdragsordning du ønsker at benytte i forbindelse med tilbagebetaling af gælden. Hører vi ikke fra dig inden, vil du blive tilmeldt afdragsordningen, der løber over fire år.

Hvis du vil gøre brug af indefrysningsordningen på din nye adresse, er det muligt at videreføre aftalen, hvis du fortætter som kunde hos os. Ellers skal du tilmeldes ordningen på ny.

For at videreføre aftalen om indefrysningsordningen skal du kontakte go'energi i forbindelse med flytningen.

Kundeservicemedarbejder

Har du brug for hjælp?

Hos go’energi sidder vi klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål.

Kontakt vores kundeservice på 87 11 34 00 eller skriv en mail til post@go-energi.dk.

Vil du tale med os ansigt til ansigt, kan du også besøge os på et af vores tre kontorer.